Yönetim Kurulu

Şube Başkanı
Aykut Çobadak
Şube Başkan Yardımcısı
Gülin Özdamar Ünal
Şube Genel Sekreteri
Şermin Nur Savaş
Şube Saymanı
Cem Taylan Erden
Şube Bilimsel Toplantı Sekreteri
Zehra Gökmen
Şube Denetleme Kurulu Üye
Emine Çığıl Fettahoğlu
Esin Özatalay
Taha Karaman