"Film icabı" bile olsa "Hekime şiddet"kabul edilemez!

Gösterime yeni giren, "Yol Ayrımı" filminde psikiyatri kliniğinde geçen sahnedeki diyaloglar ve şiddet içeren olaylar, izleyenlere psikiyatri ile ilgili yanlış bilgiler vermektedir ve gerçekle bağdaşmamaktadır. Filmde psikiyatri uzmanının alaycı, yargılayıcı, suçlayıcı yorumlar ile tehditvari bir görüşme yaptığı gösterilmektedir. Bunun üzerine hastanın hekime saldırısına tanık olunur. Hekimin tutumu ne olursa olsun, izleyiciye, bu tutumun şiddet davranışını haklı çıkarır bir mesajla verilmesi kabul edilemez. Üstelik hastanın şiddet davranışı, en az hekime şiddet kadar kabul edilemez biçimde, hekimin hastaya "ceza olarak" ilaç uygulaması ile kontrol altına alınmaktadır. Oysa, klinik pratikte, tedavi yöntemleri hiçbir zaman hastanın zararına olacak biçimde kullanılamaz. Hiçbir tedavi yöntemi, ceza amacıyla uygulanamaz. Yine filmde yer alan vasi (yasal temsilci) tayini sürecinin de hem hukuki, hem psikiyatrideki uygulama ile hiç bir bağlantısı bulunmamaktadır. Meslek etiği kuralları içinde çalışan psikiyatri hekimleri için temel ilke, hastaya tarafsız, önyargısız, empatik yaklaşmaktır. Filmde hastadan "deli" gibi bilimsellikten uzak bir tabirle bahsedilmesi, psikiyatri kliniklerinde tedavi olan hastalar ve hasta yakınlarını incitecek, küçük düşürücek, üzücü bir yaklaşımdır; üstelik ruhsal hastalıklar konusundaki damgalamaya olumsuz katkısı vardır.  Türkiye Psikiyatri Derneği, arzu edilirse, psikiyatri uygulamalarının gündeme geldiği yapıtlarla ilgili konularda her zaman bilimsel danışmanlık vermeye hazırdır. Kamuoyunun bilgisine saygı ile sunarız.

Türk Tabipleri Birliği
Türkiye Psikiyatri Derneği