A20 - İşyerinde Yıldırma/Bezdirmenin Ruhsal ve Adli Değerlendirmesi Görev Grubu

Oylama

Oylama sistemini görmek için A20 - İşyerinde Yıldırma/Bezdirmenin Ruhsal ve Adli Değerlendirmesi Görev Grubu üyesi, görevlisi olmanız gerekmektedir.