Yaygın ve Örgün Eğitim Kurulu (YÖEK)

Uzmanlık Yaşamına Hazırlık Programı Değerlendirme Raporu-2015

 

6. TÜRKİYE PSİKİYATRİ DERNEĞİ UZMANLIK YAŞAMINA HAZIRLIK KURSU DEĞERLENDİRME RAPORU

 

20-22 Mart 2015’te 26 eğitici, 79 katılımcı  ile  Lundbeck A.Ş. sponsorluğunda, İstanbul Bakırköy Titanic Port’ta  gerçekleşen kurs sonrasında yazılı geribildirimlerin değerlendirilmesi sonucunda; 

En faydalı olduğu düşünülen oturumların sırasıyla;

·      Psikiyatrın özlük hakları, hak ve yükümlülükleri 

·      İstanbul Protokolü ve İşkence                                

·      Çocuk Psikiyatrisinin olmadığı yerlerde ne yapalım?      

·      Perinatal dönem, gebe ve lohusada ilaç tedavisi  

·      Bilirkişilik, ceza ehliyeti, fiil ehliyeti

Programda yer almasına gerek olmayan oturumların ise sırasıyla;

·      Savaş, mültecilik, ruh sağlığı

·      Akılcı ilaç kullanımı olduğu belirlenmiştir.

Alınan yazılı bildirimlerde, bu kursta yer alan pratik bilgilerin özellikle adli rapor, hekime şiddet, kadına şiddet, SUDGE, gebelik ve lohusalıkta ilaç kullanımı gibi konulardaki yol gösterici kılavuzların, algoritmaların yer aldığı bir başucu kitapçığı hazırlanması konusunda talepler yer almaktadır.

Ayrıca;

·      Üç eğiticili oturumlar yerine iki eğiticili oturumlar hazırlanması,

·      İnteraktif oturumların süresinin uzatılması ve eğitici sayısının arttırılması,

·      Tüm konaklamaların aynı otelde yapılması

·      Eğitim sırasında TPD kitap standı açılması talepleri iletilmiştir.

Bilgilerinize sunarız.

                                                            Yaygın ve Örgün Eğitim Kurulu adına

                                                                        Ayşe Devrim Çıngı Başterzi