D20 - Psikiyatri ve Türkçe ÇB

Tüm Haber ve Duyurular


TOPLUMSAL BARIŞ İÇİN (10 Ekim 2012)
TÜRKİYE PSİKİYATRİ DERNEĞİ 48. ULUSAL PSİKİYATRİ KONGRESİ 10 EKİM 2012 DÜNYA RUH SAĞLIĞI GÜNÜ BASIN TOPLANTISI

Kompozit Doku Nakilleri Konusuda TTB Çatısı Altında Hazırlanan Rapor (14 Haziran 2012)
Saygıdeğer Meslektaşlarımız, TTB çatısı altında, "Kompozit Doku Nakilleri" konusunda multidisipliner katkılar ile hazırlanan raporu bilgilerinize arz eder, Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi Çalışma Birimi başta olmak üzere, TPD adına bu çalışmalara kattkı sunan tüm meslektaşlarımıza teşekkürlerimizi sunarız. Saygılarımızla, TPD MYK

16. yıllık toplantı tutanağı (02 Mayıs 2012)
çalışma birimi toplantısı sonucu