TPD- Psikiyatride Asistanlık BÇB Koordinatör Adayları

Sayın üyelerimiz,
 
Psikiyatride Asistanlık BÇB, yönergesine göre 2 koordinatör seçecektir. Oylama 6-15 Eylül 2011 tarihleri arasında TPD internet sitesi üzerinden anketi yanıtlamak yoluyla yapılacaktır.
 
Yeni koordinatör seçimi için adaylar:
 
  1. Dr. Yücel Yılmaz- Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi
  2. Dr. Deniz Ceylan- Dokuz Eylül Üniversitesi
 
Saygılarımla

Özge Kilic
TPD Asistan BÇB Koordinatörü