KökBaşlıkTarih
Asistan Hekim Komitesi Bir Psikiyatristin Mesleki Nitelikleri (Profile of a Psychiatrist) 14.02.2019
Üyelere Özel Asistan Hekim Komitesi Asistan Hekim Kılavuzu - 2018 25.12.2018
Asistan Hekim Komitesi 01.02.2018 Tarihli Toplantı Raporu 04.02.2018
Asistan Hekim Komitesi 01.02.2018 Tarihli Toplantı Raporu 04.02.2018
Asistan Hekim Komitesi AHKYK Mayıs 2017 Toplantı Raporu 02.06.2017
Asistan Hekim Komitesi AHK 21. KES Toplantı Raporu 31.05.2017
Asistan Hekim Komitesi Türkiye Psikiyatri Derneği 21.Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu Kongre Kısmi Destekleme Bursu Başvuru Formu 24.03.2017
Asistan Hekim Komitesi Türkiye Psikiyatri Derneği 21.Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu Mesleğe İlk Adım Programı ve Bursu Başvuru Formu 24.03.2017
Asistan Hekim Komitesi Türkiye Psikiyatri Derneği 21.Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu Uzmanlık Öğrencileri Kongre Destekleme Bursu Başvuru Formu 24.03.2017
Asistan Hekim Komitesi 20. Yıllık Toplantı-Klinik Eğitim Sempozyumu asistan hekim komitesi toplantı tutanakları 09.05.2016
Asistan Hekim Komitesi 20. Yıllık Toplantı-Klinik Eğitim Sempozyumu asistan hekim komitesi toplantı tutanakları 09.05.2016
Asistan Hekim Komitesi Mesleğe İlk Adım Programı ve Bursu Başvuru Formu 15.01.2016
Asistan Hekim Komitesi Mesleğe İlk Adım Programı ve Bursu Başvuru Formu 15.01.2016
Asistan Hekim Komitesi Kongre Destekleme Bursu Başvuru Formu 15.01.2016
Asistan Hekim Komitesi Kongre Destekleme Bursu Başvuru Formu 15.01.2016
Üyelere Özel Asistan Hekim Komitesi ASİSTAN HEKİM KOMİTESİ YÖNERGESİ 23.04.2014
Asistan Hekim Komitesi 16. YILLIK TOPLANTISI VE KLİNİK EĞİTİM SEMPOZYUMU ASİSTAN ÇB TOPLANTI RAPORU 13.04.2012 25.04.2012
Asistan Hekim Komitesi 47. UPK Asistan BÇB toplantı raporu 29.10. 2011, 19:00- 21:30 04.11.2011
Üyelere Özel Asistan Hekim Komitesi Psikiyatride Asistanlık BÇB Faaliyet Raporu 2007-2011 13.07.2011
Üyelere Özel Asistan Hekim Komitesi Psikiyatride Asistanlık BÇB Toplantı Raporu 08.10.2010 13.07.2011
Üyelere Özel Asistan Hekim Komitesi Psikiyatride Asistanlık BÇB Toplantı Raporu 14.04.2011 13.07.2011
Üyelere Özel Asistan Hekim Komitesi Temel Asistan Eğitimi II. Modül (Oryantasyon) Programı 05.04.2010
Üyelere Özel Asistan Hekim Komitesi Temel Asistan Eğitimi I. Modül Programı 2010 02.04.2010
Üyelere Özel Asistan Hekim Komitesi 41. UPK BÇB Raporu 23.12.2005
Üyelere Özel Asistan Hekim Komitesi 9. Bahar Sempozyumu BÇB Raporu 23.12.2005
Üyelere Özel Asistan Hekim Komitesi Asistan Bilimsel Çalışma Birimi İç Yönergesi 22.04.2005