Uzmanlık Öğrencileri Kongre Destekleme Bursu

 

 

Türkiye Psikiyatri Derneği

Uzmanlık Öğrencileri

Kongre Destekleme Bursu

TPD 20. Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu

Çeşme,  4-7 Mayıs 2016

 

 

 

 

 

 

Türkiye Psikiyatri Derneği 20. Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu’na araştırma bildirileriyle katılacak genç uzmanlık öğrencisi araştırmacılara olanaklar elverdiği sayıda "Kongre Destekleme Bursu" verecektir. TPD 20. Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu’na araştırma bildirisi kabul edilmiş Türkiye Psikiyatri Derneği üyesi tüm uzmanlık öğrencilerini TPD Uzmanlık Öğrencileri Kongre Destekleme Bursu için başvuruda bulunmaya ve Türkiye psikiyatri topluluğunun bu önemli eğitim şölenine katılım fırsatını yakalamaya davet ediyoruz.

Türkiye Psikiyatri Derneği

Başvuru koşulları

  • TPD üyesi olmak ve 2016 dahil üyelik ödentilerini yatırmış olmak
  • Uzmanlık öğrencisi olmak ve TPD 20. Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu’nda birinci isim olduğu araştırma niteliğinde ödüle aday bildiri, sözel bildiri ya da poster bildiriyi sunmak üzere kabul edilmiş olmak

Bursun içeriği

TPD Uzmanlık Öğrencileri Kongre Destekleme Bursu aşağıdaki desteklerden oluşmaktadır:

  • Kongre kayıt ücreti
  • Kongre süresince 3 gece (4, 5 ve 6 Mayıs 2016) konaklama, kahvaltı, öğle yemeği ve akşam yemeği

Başvuru

  • Elektronik ortamda araştırma niteliğinde ödüle aday bildiri, sözel bildiri ya da poster bildiri özeti ile son başvuru tarihi 11 Mart 2016'dır. Araştırma niteliğinde ödüle aday bildiri, sözel bildiri ya da poster bildiri başvurusunun kabul edilip edilmediğine ilişkin bilgilendirme elektronik posta yoluyla en geç 28 Mart 2016 tarihinde yapılacaktır.
  • Burs başvuruları elektronik ortam üzerinden doldurulacak form aracılığı ile gerçekleştirilecektir. Başvuruda bulunan asistan hekimlerin halen uzmanlık öğrencisi olduklarına dair belgeyi tpd.kongredestekbursu@psikiyatri.org.tr adresine, başvuru formuyla birlikte göndermeleri gerekmektedir.  Son başvuru tarihi 1 Nisan 2016’dır. Bu tarihten sonra ulaşacak başvurular kesinlikle değerlendirmeye alınmayacaktır. Burs almaya hak kazananlar en geç 8 Nisan 2016 tarihinde belirlenecek ve kendilerine bildirilecektir.

Burs için gözetilecek öncelikler

TPD 20.Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu’na kabul edilmiş araştırma bildirisi ile başvuran uzmanlık öğrencilerine olanakların elverdiği sayıda burs verilmesi hedeflenmektedir. Ancak olanaklar her başvuruya olumlu yanıt vermeyi giderek güçleştirmektedir. Bu nedenle başvuru sayısının fazlalığı durumunda burs verilecek uzmanlık öğrencileri belirlemede aşağıdaki ilkeler dikkate alınarak öncelik belirlenecektir:

  1. Araştırmanın özgünlüğü
  2. Aynı kongre içerisinde sunulmak üzere birden fazla araştırma bildirisi kabul edilmiş olmak
  3. Daha önce TPD kongrelerine TPD bursu ile katılmamış olmak
  4. Bölgeler arası ve kurumlar arası dengeyi gözetmek

Önemli uyarı: TPD 20.Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu’na TPD Uzmanlık Öğrencileri Kongre Destekleme Bursu ile katılacak olanların bursa konu olan araştırma bildirisini sempozyumda sunmaları gerekmektedir. Türkiye Psikiyatri Derneği, Merkez Yönetim Kurulu’na sunum saatinden önce iletilmiş ve makul bulunarak kabul edilmiş geçerli bir mazeret olmadan bursa konu olmuş araştırma bildirisinin sunulmaması halinde verilen bursu geri alma hakkını saklı tutmaktadır.

* Başvuru için ayrıntılı bilgilere TPD web sitesi adresinden (www.psikiyatri.org.tr) ulaşılabilir.