Türkiye Psikiyatri Derneği Araştırma Projesi Teşvik Ödülü

 Türkiye Psikiyatri Derneği

Araştırma Projesi Teşvik Ödülü

TPD 19. Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu

6-9 Mayıs 2015 Kuşadası

Türkiye Psikiyatri Derneği’nin nitelikli bilimsel araştırmaları teşvik etmek amacıyla düzenlediği bir ödül programıdır.

Değerli araştırmacılarımız bir yandan araştırma projelerini sunarak meslektaşları ile verimli bir tartışma yapma ve geribildirim alma bir yandan da projelerine mali destek için yarışma olanağını yakalayacaklardır.

Türkiye Psikiyatri Derneği üyesi tüm araştırmacıları TPD Araştırma Projesi Teşvik Ödülü için proje hazırlamaya ve TPD 19. Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu’na katılarak projelerini sunmaya davet ediyoruz.

Türkiye Psikiyatri Derneği


Ödül

Toplam 3 araştırma projesine TPD Araştırma Projesi Teşvik Ödülü verilecektir. Ödüle değer bulunan her bir araştırma projesine verilecek ödül tutarı 5000 TL’dir.

Başvuru koşulları

Proje Yürütücüsünün (birinci isim) ve araştırmacıların yarıdan fazlasının TPD üyesi olması ve 2015 yılı dahil üyelik ödentilerini yatırmış olması

TPD Araştırma Projesi Teşvik Ödülü başvurularında yürütücünün kalıcı çalışma adresinin Türkiye’de olması (Araştırmanın tamamının Türkiye’de yapılacak olması koşulu gerekmemektedir)

Başvuruya çalışmaya uygun olan araştırma değerlendirme kurulu (etik kurulu) onayının eklenmesi

Başvuru dosyasında sorumlu araştırmacının ödüle aday olduğunu MYK’ya hitaben resmen bildirdiği bir belgenin bulunması  

Başvuru dosyasında projede görevi olan araştırmacıların her birinin başvuruya olur verdiklerini bildiren birer belgenin bulunması (Basılı ve ıslak imzalı belge ya da başvuru sahibine gönderilmiş ve gönderen ekip üyesinin adresinin görünür olduğu elektronik postanın çıktısı)

TPD Araştırma Projesi Teşvik Ödülü kazanıldığı ve kullanıldığı takdirde ve araştırmanın yayınlanması durumunda yayında “TPD Araştırma Projesi Teşvik Ödülü desteği ile gerçekleştirilmiştir” ibaresinin yazılmasının kabul edilmesi

Başvuru için son tarih

Araştırma Projesi Teşvik Ödülü için son başvuru tarihi 3 Nisan 2015’dir.  

Başvuru

Proje Yürütücüsünün TPD Ödül Yönergesi'nde* tanımlanan Genel Başvurma Koşullarına ve Araştırma Projesi Teşvik Ödülü için tanımlanmış özel koşullara uygun hazırlanmış başvuru dosyasını TPD Genel Merkez adresine 6 basılı kopya olarak göndermesi gerekmektedir.

Ödül Jürisi ve Ödüle Aday Başvuruların Değerlendirilmesi

Ödül Jürisi TPD Ödül Yönergesi uyarınca belirlenecek ve duyurulacaktır.

Ödüle Aday Başvuruların değerlendirilmesi TPD 19. Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu’nda gerçekleştirilecek sunumlar ardından Ödül Jürisi tarafından gerçekleştirilecek ve ödül kazananlar Kongre’nin kapanış töreninde duyurulacaktır.

* TPD Ödül Yönergesi’ne ve başvuru için ayrıntılı bilgilere TPD web sitesi adresinden (www.psikiyatri.org.tr)ulaşılabilir.