Kongre Destekleme Bursu

 Başvuru formunu indirmek için tıklayınız

Psikiyatri uzmanlık öğrencilerinin, yoğun eğitici etkinlikler içeren TPD 19. Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu’na katılımlarını desteklemek üzere Türkiye Psikiyatri Derneği tarafından düzenlenen bir burs programıdır.

Türkiye Psikiyatri Derneği üyesi tüm uzmanlık öğrencilerini TPD Uzmanlık Öğrencileri Kongre Destekleme Bursu için sözel ya da poster bildiri ile başvuruda bulunmaya ve yenilenmiş haliyle büyük beğeni toplayan, yoğun eğitici etkinlikler içeren TPD 19. Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu'na katılımfırsatını yakalamaya davet ediyoruz.

Türkiye Psikiyatri Derneği

Başvuru koşulları

 • TPD üyesi olmak ve 2015 yılı dahil üyelik ödentilerini yatırmış olmak
 • TPD 19. Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu’nda uzmanlık öğrencisinin birinci yazar olduğu bildirinin aşağıdaki iki etkinlikten birisinde sunum yapılmak için kabul edilmiş olması:
 • Sözel Bildiri Oturumu
 • Poster Bildiri Oturumu

Bursun içeriği

TPD Uzmanlık Öğrencileri Kongre Destekleme Bursu aşağıdaki desteklerden oluşmaktadır:

 1. TPD 19. Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu kayıt ücreti

Kongre süresince 3 gece (6, 7 ve 8 Mayıs 2015) konaklama, kahvaltı, öğle yemeği ve akşam yemeği 

Başvuru

 • Elektronik ortamda sözel bildiri ya da poster bildiri için özetle son başvuru tarihi 13 Şubat 2015'dir.
 • Sözel Bildiri ya da Poster Bildiri başvurusunun kabul edilip edilmediğine ilişkin bilgilendirme Bilimsel Toplantılar Düzenleme Kurulu tarafından elektronik posta yoluyla 27 Şubat 2015 tarihinde yapılacaktır.
 • Burs başvuruları doldurulacak form aracılığı ile elektronik ortam üzerinden gerçekleştirilecektir. Sözel Bildiri ya da Poster Bildiri başvurusu kabul edilenlerin burs başvurularını aşağıdaki belgelerle birlikte en geç 10 Mart 2015 akşamına kadar tpd.kongredestekbursu@psikiyatri.org.tr adresine iletmeleri gerekmektedir. Bu tarihten sonra ulaşacak başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.
 • Başvuru için gönderilmesi gereken belgeler:
  1. Doldurulmuş başvuru formu
  2. Sözel Bildiri ya da Poster Bildirinin TPD 19. Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu'na kabul edildiğini gösterir yazı
 • Burs almaya hak kazananlar 20 Mart 2015 tarihinde belirlenecek ve kendilerine bildirilecektir.

Burs için gözetilecek öncelikler

TPD, başvuru koşullarını karşılayan her uzmanlık öğrencisine burs vermek yönünde yoğun çalışmalarını sürdürmektedir. Ancak başvuruların fazlalığı nedeniyle olanakların elvermediği durumda aşağıda belirtilen ilkeler çerçevesinde öncelik verilecektir:

 1. Daha önce TPD kongrelerine TPD bursu ile katılmamış olmak
 2. Hem bölgeler arası hem de kurumlar arası dengenin sağlanmasına özen göstermek.

* Başvuru için ayrıntılı bilgilere TPD web sitesi adresinden (www.psikiyatri.org.tr) ve web sitesindeki Asistan Hekim imleci üzerinden ulaşılabilir.