Bakırköy RSHH Asistan Eylemi TPD Asistan Hekim Komitesi Basın Açıklaması

 Basına ve Kamuoyuna; 

Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, ülkemizin psikiyatri ve nörolojik bilimler konusunda önde gelen sağlık kuruluşudur. Yıllardır büyük bir özveriyle çalışan hekimlerin çabası ile sadece sağlık hizmeti vermekle kalmamış aynı zamanda psikiyatrik hastalıkların tanınması konusunda da ülkemize büyük katkılarda bulunmuştur.
 
Son  yıllarda hastanelerimizi ticarethaneye dönüştürmeye çalışan 'sağlıkta dönüşüm', Türkiye’de psikiyatrinin merkezi kabul edilen Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi  çalışanlarını da  ne yazık ki olumsuz yönde etkilemektedir. Eğitim hakları görmezden gelinerek kısa sürede çok sayıda hasta bakmaya zorlanan, servislerde insan üstü bir çaba ile onlarca hasta takip ettirilen ve can güvenliği olmadan çalışan asistan hekim arkadaşlarımız artık bu gidişe dur demektedir. Grev kararı ile sadece  haklı taleplerinin değil, Bakırköylü ve hekim olmanın verdiği sorumlulukla itibarsızlaştırılmaya çalışılan hastanelerinin de hakkını savunmaktadırlar.
 
TPD AHK olarak Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi asistanlarının süresiz grev kararını destekliyor, düşünme değil eylem vaktidir diyoruz!
 
 
 
Türkiye Psikiyatri Derneği Asistan Hekim Komitesi