22.08.14 AHK İstanbul Buluşması Toplantı Tutanağı

      1. AHK yönetmeliğiyle ilgili düzenlemeler için Deniz Ceylan, Murat Aktepe ve Evrim Tellioğlu görevlendirildi. 

 

2. Çeviri süreci devam eden APA Asistan Kılavuzu çevirisinin koordinasyonu ile ilgili Elif Çarpar ve Murat Açar ;redaksiyon ile ilgili Murat Aktepe, Ekin Sönmez, Ceylan Ergül, Elif Çarpar görev aldı. 

3. TPD 50. Ulusal Kongresi AHK paneli “Psikiyatri Eğitimi Hasta ve Hastalıklara Bakışımızda Neleri Değiştiriyor?” içeriği ile ilgili konuşuldu. 

4. AHK duyurulması ile ilgili çalışmalar yapılması planlandı:

Psikiyatri mail grubuna üye olan her asistana AHK tanıtımı için bir metin gönderilip AHK’ya davet edilmesi

Dernek şube eğitimleri öncesi AHK tanıtımı ve davet

Derneğe üye olan asistanlara AHK ile ilgili bilgilendirici e-posta gönderilmesi

AHK davet metni içeriğinin hazırlanması ile web sorumlusu Murat Açar ve Alişan Burak Yaşar görev aldı 

Yeni AHK üyelerine, AHK Kılavuzlarının gönderilmesi

AHK resmi e-postası için web sorumluları görev aldı

5. AHK Yürütme Kurulu için görev dağılımı yapıldı.

Web Sorumlusu: Murat Açar. Alişan Yaşar destek verecek.  

Örgütlenme Sekreteri: Ceylan Ergül. Elif Çarpar ve Eda Kayapınar destek verecek.

Özlük Hakları Sorumlusu:  Ekin Sönmez. Gizem Çetiner destek verecek.

Eğitim ve Bilimsel Çalışmalar Sorumlusu: Gamze Erzin. Eser Aydın destek verecek. 

AHK Temsilcisi: Evrim Tellioğlu

6. “Hezarfen Asistan Değişim Programı” ile ilgili kurumdışı rotasyonların hukuki yanları ile ilgili MYK ile görüşülmesi ve programın düzenlenmesinde Gamze Erzin, Deniz Ceylan ve Murat Aktepe görevlendirildi.

7. AHK Asistan Kılavuzu yazımının koordinasyonu ile ilgili Murat Açar ve Elif Çarpar görev aldı.

8. EPA sunumu asistan anketi için daha önce yapılan görevlendirmelerin devamına karar verildi.


Toplantıya Katılanlar: Emine Eda Kayapınar, Ersin Uygun, Murat Açar, Murat Aktepe, Gizem Çetiner, Ekin Sönmez, Ceylan Ergül, Elif Çarpar, Evrim Tellioğlu, Fuat Akgül, Naci Olam, Eser Aydın, Uğur Çıkrıkçılı