50. Ulusal Psikiyatri Kongresi-TPD Kongre Destekleme Bursu

Türkiye Psikiyatri Derneği 50. Ulusal Psikiyatri Kongresi’ne araştırma bildirileriyle katılacak genç araştırmacılara (uzmanlık öğrencisi ya da uzmanlıkta 2 yılını tamamlamamış genç uzmanlar) "Kongre Destekleme Bursu" verecektir.

Başvuru koşulları

  • TPD üyesi olmak ve 2014 dahil üyelik ödentilerini yatırmış olmak
  • Uzmanlık öğrencisi olmak ya da 12 Kasım 2014 tarihinde uzmanlığı aldığından bu yana 2 (iki) yılı geçmemiş genç uzman olmak.
  • TPD 50. Ulusal Psikiyatri Kongresi’nde birinci isim olduğu araştırma içerikli ödüle aday bildiri, sözel bildiri ya da poster bildiriyi sunmak üzere kabul edilmiş olmak  

Bursun içeriği

TPD Kongre Destekleme Bursu aşağıdaki desteklerden oluşmaktadır:

  • Kongre kayıt ücreti
  • Kongre süresince 12-16 Kasım 2014 tarihleri arasında 4 gece konaklama, kahvaltı, öğle yemeği, akşam yemeği 

Başvuru

  • Elektronik ortamda ödüle aday/sözel/poster bildiri özeti ile son başvuru tarihi 29 Ağustos 2014'tür. Ödüle aday bildiri, sözel bildiri ya da poster bildiri başvurusunun kabul edilip edilmediğine ilişkin bilgilendirme elektronik posta yoluyla 15 Eylül 2014 tarihinde yapılacaktır.
  • Burs başvuruları elektronik ortam üzerinden doldurulacak form aracılığı ile gerçekleştirilecektir. Son başvuru tarihi 22 Eylül 2012’dir. Bu tarihten sonra ulaşacak başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır. Burs almaya hak kazananlar 1 Ekim 2014 tarihinde belirlenecek ve kendilerine bildirilecektir.

Burs için gözetilecek öncelikler

TPD, başvuru koşullarını karşılayan her uzmanlık öğrencisi ya da uzmanlıkta 2 (iki) yılını doldurmamış genç uzmana burs vermek yönünde çeşitli çalışmalar yapmakla birlikte bugün için henüz bu olanak bulunmamaktadır ve eldeki olanakların izin verdiği sınırlar içerisinde hareket edilecektir. Bu nedenle başvuru sayısının fazlalığı durumunda burs verilecek uzmanlık öğrencileri ya da genç uzmanları belirlemede iki ilke dikkate alınarak öncelik belirlenecektir:

  1. Daha önce TPD kongrelerine burslu katılmamış olanlara öncelik vermek
  2. Bölgeler arası ve kurumlar arası dengeyi gözetme

Türkiye Psikiyatri Derneği üyesi tüm uzmanlık öğrencilerini ve uzmanlıkta iki yılını tamamlamamış genç uzmanları TPD Kongre Destekleme Bursu için başvuruda bulunmaya ve Türkiye Psikiyatri topluluğunun bu en büyük kongresine katılım fırsatını yakalamaya davet ediyoruz.