50. Ulusal Psikiyatri Kongresi-TPD Araştırma Bildiri Ödülü

Türkiye Psikiyatri Derneği’nin uzman ya da uzmanlık öğrencisi tüm araştırmacıların TPD 50. Ulusal Psikiyatri Kongresi’ne araştırmalarıyla katılımlarını teşvik etmek üzere düzenlediği bir ödül programıdır.

Araştırma sahibi tüm uzman ve uzmanlık öğrencilerini TPD 50. Ulusal Psikiyatri Kongresi’ne bildiri ile katılmaya ve TPD Araştırma Bildiri Ödülü’ne aday olmaya davet ediyoruz.

Türkiye Psikiyatri Derneği

Ödül 

  • TPD 50. Ulusal Psikiyatri Kongresi’nde toplam 5 (beş) araştırmaya TPD Araştırma Bildiri Ödülü verilecektir. Ödüle değer bulunan her bir araştırmaya verilecek ödül tutarı 2000 TL’dir.

Başvuru koşulları

  • TPD üyesi olmak ve 2014 yılı dahil üyelik ödentilerini yatırmış olmak
  • TPD 50. Ulusal Psikiyatri Kongresi’ne katılmak için ödüle aday sözel bildiri özeti ile başvurmak (özet girişi sırasında TPD Araştırma Bildiri Ödülü’ne aday olup olmadığına ilişkin soruya evet yanıtını vermek)
  • Başvuruda bulunacak kişinin bildiride birinci isim olması ve bildiride ismi bulunan her kişiyi haberdar ettiğine ve yazarların tümünün adaylığa onay verdiğine ilişkin beyanda bulunması gerekmektedir

Başvuru için son tarih

  • Elektronik ortamda bildiri için özetle son başvuru tarihi 29 Ağustos 2014'tür.
  • Ödüle aday bildiri başvurusunun kabul edilip edilmediğine ilişkin bilgilendirme elektronik posta yoluyla 15 Eylül 2014 tarihinde yapılacaktır.

Ödül Jürisi ve Ödüle Aday Başvuruların Değerlendirilmesi

  • Ödüle aday bildiri sunma başvurusu kabul edilen ve aday olan araştırmacıların bildirileri TPD 50. Ulusal Psikiyatri Kongresi’nde gerçekleştirilecek sunumlar sırasında Ödül Jürisi tarafından değerlendirilecek ve ödül kazananlar Kongre’nin kapanış töreninde duyurulacaktır.
  • Ödül Jürisi TPD Ödül Yönergesi uyarınca belirlenecek ve duyurulacaktır.

* Başvuru için ayrıntılı bilgilere TPD web sitesi adresinden (www.psikiyatri.org.tr) ulaşılabilir.