İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk EAH asistan hekim grevine destek

 Kamuoyuna,

 

Sağlıkta dönüşüm projesi kapsamında, ülkemizde sağlık çalışanları her geçen gün daha ağır koşullarda çalışmaktadır. Üniversite ve eğitim araştırma hastanelerinde çalışan asistan hekimlerin iş yükü ve nöbet sayıları giderek artmakta, diğer sağlık çalışanları gibi gelirleri azalmakta ve nitelikli bir uzman hekim olabilmeleri için almaları gereken eğitimler aksamaktadır.

 

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi ve Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi'nde son iki tıpta uzmanlık sınavında yeterli kontenjan verilmemesi sonucunda asistan hekim sayısında önemli bir düşüş yaşanmıştır.  2011 yılında 370 asistan hekim bulunan hastanede, 2014 yılı ortasında bu sayının 220'ye düşeceği tahmin edilmektedir. Acil serviste bir vardiyada çalışan hekim sayısı yarıya inmiş, bazı yoğun bakım servislerinde devamlı hekim bulunmadığı öğrenilmiştir. Ayrıca aldıkları ek ödemeler geçen senenin aynı döneminin altına düşmüştür. Asistan hekimler hocalara ve uzman hekimlere gelen randevulu hastalara ve hastane içi konsültasyonlara tek başlarına bakmaktadırlar.

 

TPD Asistan Komitesi olarak,  yeterli eğitim alabilmek, nitelikli sağlık hizmeti verebilmek ve emeklerinin karşılığını alabilmek adına 19.02.2014 tarihi itibariyle talepleri karşılanana kadar süresiz iş bırakma kararı alan İzmir Katip Çelebi Üniversitesi ve Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi'nde görevli asistan meslektaşlarımızın yanında olduğumuzu ve mücedelelerini desteklediğimizi bildiririz.

 

 

 

Türkiye Psikiyatri Derneği Asistan Hekim Komitesi