18.YT-KES Uzmanlık Öğrencileri için Burslar

BURSLAR HAKINDA DETAYLI BİLGİ ALMAK İÇİN BURSLARIN ADLARININ YAZILI OLDUĞU AŞAĞIDAKİ İKİ GÖRSELE TIKLAYINIZ

                            

UZMANLIK ÖĞRENCİLERİ DESTEKLEME BURSU

Başvuru koşulları

 

 • TPD üyesi olmak ve 2014 dahil üyelik ödentilerini yatırmış olmak
 • TPD 18. Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu’nda uzmanlık öğrencisinin birinci yazar olduğu bildirinin aşağıdaki iki etkinlikten birisinde sunum yapmak için kabul edilmiş olması:

1.      Sözel Bildiri Oturumu

2.      Poster Bildiri Oturumu

Bursun içeriği

TPD Uzmanlık Öğrencileri Kongre Destekleme Bursu aşağıdaki desteklerden oluşmaktadır:

 1. TPD 18. Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu kayıt ücreti
 2. Kongre süresince 3 gece konaklama, kahvaltı, öğle yemeği ve akşam yemeği (23, 24 ve 25 Nisan 2012)

 

Başvuru

 • Elektronik ortamda sözel bildiri ya da poster bildiri için özetle son başvuru tarihi 14 Şubat 2014'tür.
 • Sözel Bildiri ya da Poster Bildiri başvurusunun kabul edilip edilmediğine ilişkin bilgilendirme Bilimsel Toplantılar Düzenleme Kurulu tarafından elektronik posta yoluyla 28 Şubat 2014 tarihinde yapılacaktır.
 • Burs başvuruları doldurulacak form aracılığı ile elektronik ortam üzerinden gerçekleştirilecektir. Sözel Bildiri ya da Poster Bildiri başvurusu kabul edilenlerin burs başvurularını aşağıdaki belgelerle birlikte en geç 7 Mart 2014 akşamına kadar tpd.kongredestekbursu@psikiyatri.org.tr adresine iletmeleri gerekmektedir. Bu tarihten sonra ulaşacak başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.
 • Başvuru için gönderilmesi gereken belgeler:
  1. Doldurulmuş başvuru formu
  2. Sözel Bildiri ya da Poster Bildirinin TPD 18. Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu'na kabul edildiğini gösterir yazı
 • Burs almaya hak kazananlar 14 Mart 2013 tarihinde belirlenecek ve kendilerine bildirilecektir.

Burs için gözetilecek öncelikler

TPD, başvuru koşullarını karşılayan her uzmanlık öğrencisine burs vermek yönünde yoğun çalışmalarını sürdürmektedir. Ancak başvuruların fazlalığı nedeniyle olanakların elvermediği durumda aşağıda yer alan ilkeler çerçevesinde öncelikler belirlenecektir:

 1. Daha önce TPD kongrelerine TPD bursu ile katılmamış olmak
 2. Hem bölgeler arası hem de kurumlar arası dengenin sağlanmasına özen göstermek.

* Başvuru için ayrıntılı bilgilere TPD web sitesi adresinden (www.psikiyatri.org.tr) ve web sitesindeki Asistan Hekim imleci üzerinden ulaşılabilir.

 

 MESLEĞE İLKA ADIM BURSU

Bursun içeriği

 

TPD Mesleğe İlk Adım Bursu aşağıdaki desteklerden oluşmaktadır:

 1. TPD 18. Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu kayıt ücreti
 2. Kongre süresince 3 gece konaklama, kahvaltı, öğle yemeği, akşam yemeği (23, 24 ve 25 Nisan 2014)
 3. Yalnızca bu bursu alanlar için düzenlenmiş olan Mesleğe İlk Adım Programına katılım (Mesleğe İlk Adım Bursu ile Kongreye katılanların Mesleğe İlk Adım Programına katılmaları zorunludur)
 4. TPD yayınlarından oluşan bir set

Başvuru koşulları

·         TPD üyesi olmak ve üyelik ödentilerini yatırmış olmak

·         Uzmanlık eğitiminde ilk iki yılını doldurmamış olmak

·         Daha önce TPD-Mesleğe İlk Adım Bursu ile programa katılmamış olmak

 

 

 

Burs için gözetilecek öncelikler

 

TPD, başvuru koşullarını karşılayan her uzmanlık öğrencisine burs vermek yönünde yoğun çalışmalarını sürdürmektedir. Ancak başvuruların fazlalığı ve olanakların elvermediği durumda aşağıda ilkeler çerçevesinde öncelik verilecektir:

 1. Mesleğe İlk Adım Programı “Hastalarımdan öğrendiğim bir şey var” konulu poster yarışmasına katılmak (Ayrıntılı bilgi TPD web sitesinden ve web sitesindeki Asistan Hekim imleci üzerinden edinilebilir: psikiyatri.org.tr) 
 2. Daha önce herhangi bir TPD kongresine TPD bursu ile katılmamış olmak
 3. Hem bölgeler arası hem de kurumlar arası dengenin sağlanmasına özen göstermek.

Başvuru

 

 • Burs başvuruları elektronik ortam üzerinden doldurulacak form aracılığı ile gerçekleştirilecektir.
 • Son başvuru tarihi: 1 Mart 2014. Bu tarihten sonra ulaşacak başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.
 • Başvuru için e-posta adresi: tpd.meslegeilkadimbursu@psikiyatri.org.tr
 • Burs almaya hak kazananlar 7 Mart 2014 tarihinde belirlenecek ve kendilerine bildirilecektir.

 

* Başvuru için ayrıntılı bilgilere TPD web sitesi adresinden (www.psikiyatri.org.tr) ve web sitesindeki Asistan Hekim imleci üzerinden ulaşılabilir.