D02 - Genel Hastane Psikiyatrisi ÇB

Yönetim Kurulu

Çalışma Birimi Üye
Alaattin Cenk Ercan
Başak Özyıldırım
Cankut Canbaba
Damla İnhanlı
Gülden Oruç
Kenan Temiz
L. İlhan Yargıç
Önder Tuğal
Sıdıka Bataş Bilgeç