Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği Hakkında Bilgi Notu

psikiyatri.org.tr /

Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği Hakkında Bilgi Notu

            03.09.2022 tarihinde yayımlanan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği” ile 2014 yılındaki yönetmelik yürürlükten kaldırılmış ve yönetmelikte bazı değişiklikler yapılmıştır. Tıpta Uzmanlık Kurulu nun (TUK) yapısının genel olarak korunduğu yönetmelikte TUK kararlarının uygulanması, kurumların eğitim sorumluları ve uzmanlık öğrencilerinin eğitim süreci hakkında önemli bazı maddeler yer almaktadır.

Yeni yönetmelik ile özet olarak;

  • TUK kararlarının kurumlarca uygulanmaması durumunda ilgili kurumun uyarılacağı, devamı halinde eğitim yetkisinin askıya alınabileceği ve mevcut uzmanlık öğrencilerinin başka programlara nakline karar verilebileceği düzenlenmiştir. TUK un uzmanlık eğitimi kontenjanları belirleme yetkisi kaldırılmıştır. Bakanlık, Kurul dan görüş alıp kontenjan sayılarını belirleyebilecektir.
  • Yönetmelikte kurum yöneticisi” ve program yöneticisi” kavramlarına yer verilmezken kurum eğitim sorumlusu” ve eğitim sorumlusu” kavramları getirilmiştir. Eğitici olmayan uzmanlara tıpta uzmanlık eğitiminde verilen rol ise genişletilmiştir.
  • Uzmanlık öğrencilerinin nöbet uygulaması üç günde birden daha sık olmamak kaydıyla ve ayda en fazla sekiz nöbet olacak şekilde düzenlenmiştir. Gece nöbeti tutan uzmanlık öğrencileri ertesi gün sağlık hizmeti sunumunda görev almayacaklardır. Bu kural ihlalinin tespit edilmesi halinde eğitim programlarına TUK tarafından değerlendirme sonrası uyarı veya programın eğitim yetkisinin kaldırılması yaptırımları uygulanacaktır.
  • Önceki yönetmelikteki tez jürisi asıl üyelerinden en az birinin kurum dışından belirlenmesi yolundaki hüküm yeni yönetmelikte yer almamaktadır.
  • Uzmanlık eğitimini bitirme sınavında başarı gösteremeyen veya sınava girmeyen uzmanlık öğrencisinin ikinci sınavı ilk sınav tarihinden itibaren üç ay içerisinde yapılacaktır. İkinci sınavda da başarı gösterememesi veya sınava girmemesi halinde takip eden üç ay içerisinde yapılmak üzere iki sınav hakkı daha verilecek, sınav jüri üyeleri, tarihi ve kurumu Bakanlıkça belirlenecektir. Bu sınavlarda da başarılı olamayan veya sınavlara girmeyenlerin bu eğitimlerine bağlı hakları sona erecektir.
  • Kurum değiştirme usulünde eş durumu nakil talebine evlilik tarihinin tercihlerin yapıldığı tarihten sonraki bir tarih olması şartı eklenmiştir. 

            Bu değişikliklere ait detaylı açıklamalara Hukuk Büromuzun hazırladığı bilgi notundan ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,

Türkiye Psikiyatri Derneği Merkez Yönetim Kurulu

Bilgi notu için tıklayınız.