Susmuyoruz, Mücadeleye Devam Ediyoruz, 15-16 Eylül Eylemlerini Destekliyoruz!

psikiyatri.org.tr /

Değerli meslektaşlarımız,

Bilindiği üzere son yayımlanan yönetmeliklerle ilgili yaşanan sorunları daha önce AHK olarak belirtmiş, bu konuda arayacağımız çözüm önerilerini ve yapılacak eylemlere olan desteğimizi açıklamıştık (https://psikiyatri.org.tr/3622/asistan-hekimlerin-ve-ucretlerin-bolunmesini-kabul-etmiyoruz). Asistan hekimler, “Eşit İşe Eşit Ücret” diyerek, teşvik adı altında ismi değiştirilerek devam ettirilmekte olan performans sistemine karşı çıkmış, emekliliğe yansıyan tek kalemde ödenen ücret ve şu an devam ettirilmekte olan adaletsiz ödeme sisteminin düzeltilmesi konularında taleplerini dile getirmiştir. Asistan hekimler olarak, taleplerimize yanıt alamamıza ve adaletsiz ödeme sisteminde hala düzeltilme yapılmamasına olan tepkimizi 15-16 Eylül 2022 tarihlerinde Türk Tabipleri Birliği ve sendikaların desteğiyle iş bırakarak göstereceğiz.

Tahmin edilebileceği üzere yayımlanan yönetmeliklerle yapılan düzenlemeler, sağlık sistemindeki sorunları çözmemekte, sadece devlet hastanelerinde çalışan hekim sayısındaki açığa geçici bir çözüm oluşturmakta, performans sisteminin devam ettirilmesi ile sağlık hizmeti sunumunun kalitesini iyileştirememektedir. Bu düzenlemeler sağlıkta şiddet konusunda da çare olamamakta, halen hekimlerin ve sağlık çalışanlarının güvenli şartlarda çalışmaları sağlanamamaktadır. Sağlık hizmeti sunanların sorunlarını çözmeyi amaçlamayan bu yönetmelik, hekim dayanışması karşısında “sus payı” görevi görmektedir. Bu “sus payı” karşısında asistan hekimlerin haklı taleplerinin görmezden gelinmesini kabul edilemez bulmaktayız. Bütün bunlar dikkate alındığında, AHK olarak, asistan hekimlerin hak arayışı konusunda desteğimizi sürdüreceğimizi bildiriyor, çalıştığı yer fark etmeksizin tüm hekimleri bu hak arayışına destek olmaya davet ediyoruz.

Susmuyoruz ve 1 Eylül 2022 tarihinde yaptığımız basın açıklamasında açıkladığımız taleplerin yerine getirilmesi konusunda ısrarla mücadele ediyoruz. Bu amaçla gerçekleştirilecek olan 15-16 Eylül iş bırakma eylemlerini destekliyoruz.

Saygılarımızla,
Asistan Hekim Komitesi Yürütme Kurulu

Alperen Yıldız
Dicle Dilay Demir
Meltem Çınar Bozdağ
Osman Demirci
Süreyya Akyıldırım Çor