Asistan Hekimlerin ve Ücretlerin Bölünmesini Kabul Etmiyoruz!

psikiyatri.org.tr /

Değerli Meslektaşlarımız, 

Bilindiği üzere “Beyaz Reform” adı altında “Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliği” 12 Ağustos 2022 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlandı. Ancak Türkiye’de doktor olmanın anlamını değiştireceği iddiasıyla yayınlanan bu yönetmeliğin; Aile Sağlığı Merkezi, Toplum Sağlığı Merkezi, İl ve İlçe Sağlık Müdürlükleri, 112 Ambulans Hizmetleri ve üniversite bünyelerinde çalışmakta olan hekimleri kapsamadığı, Temel Tıp Bilimleri alanlarında çalışmakta olan hekimleri adaletsiz bir katsayı sistemi ile mağdur ettiği görülmüştür. Yükseköğretim Kurulu Başkanı tarafından, YÖK ve Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın işbirliği içerisinde yasal mevzuat çalışmasına başlandığı açıklaması yapılmıştır. 

İşlevsiz ve yönetilemez hale gelen performans sisteminin isim değişikliğine uğrayarak teşvik sistemi adıyla asistan hekimlerin çalışma ve eğitim şartlarını daha da zorlayacak bir şekilde devam etmesini kabul edilemez bulmaktayız. Hekimlerin en acil çözülmesi gereken problemlerinin başında gelen sağlıkta şiddet; kısa muayene süreleri, hasta yoğunluğu ve işlemeyen bir basamaklandırma sistemi nedeni ile sağlık hizmetinin yeterli kalitede verilmiyor oluşu gibi problemlere çözüm getirmediği gibi, hekimler arasında maddi kazanç adaletsizliğini derinleştiren bu yönetmeliğin, hekimlerin taleplerini karşılamaktan uzak olduğu ortadadır. Yeni yapılacak olan yasal düzenleme çerçevesinde, üniversitelerde çalışmakta olan Yükseköğretim Kurulu ve Sağlık Bakanlığı Adına Tıp Fakültesi kadrolu hekimlere ve yabancı uyruklu kadrolarda çalışan hekimlere hak ettikleri taban ve teşvik ödemesinin sağlanması, temel bilimlerde çalışmakta olan hekimlerin uğradığı katsayı haksızlığının ortadan kaldırılması gerekmektedir.

Türkiye çapında asistan hekimler, yeni oluşumlarla bir araya gelmekte, dayanışma içerisinde haklarını aramakta, her sağlık kuruluşunda asistan meclislerinin kurulması ile asistan hekimlerin özlük haklarını savunmayı, sorunlara birlikte çözüm aramayı ve birlik beraberliği güçlendirmeyi hedeflemektedir. TPD Asistan Hekim Komitesi olarak Türkiye çapında tüm branşlardan asistan hekimlerin oluşturduğu ortak dayanışma ve hak arayışına destek verdiğimizi, bu çerçevede yapılan çalışmaların takibinde olduğumuzu ve yapılacak olan eylemlere katılım göstereceğimizi bildiririz

Asistan hekimlerin yürüttüğü bu eylemlerin ilki olarak, 1 Eylül 2022 tarihinde Türkiye’nin dört bir yanında üniversitelerde asistan hekimler olarak adaletsiz ek ödeme yönetmeliğine tepki göstermek ve taleplerimizi dile getirmek için buluşuyoruz. Tüm hekimleri, çalıştığı kurum fark etmeksizin bu hak arayışına destek vermeye davet ediyoruz.

Saygılarımızla,

Asistan Hekim Komitesi Yürütme Kurulu