Sağlık Meslek Mensuplarının Tıbbî İşlem Ve Uygulamaları Nedeniyle Soruşturulmasına ve İdarece Ödenen Tazminatın Rücu Edilmesine Dair Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

psikiyatri.org.tr /

TBMM Başkanlığı’na 16 Mart 2022 günü sunulan 17 maddeden oluşan kanun teklifi 12 Mayıs 2022 günü TBMM Genel Kurulunda kabul edilmişti. Bu konuda derneğimizin ve Hukuk Büromuzun değerlendirmesini sizlerle paylaşmıştık (https://psikiyatri.org.tr/3570/turk-ceza-kanunu-ve-bazi-kanunlarda-degisiklik-yapilmasina-dair-kanun-hakkinda). Bu Yasa ile Sağlık Bakanlığı bünyesinde Mesleki Sorumluluk Kurulu adı ile bir kurul oluşturulmuş, malpraktis olarak bilinen kusurlu sağlık hizmetlerine ilişkin hekimlerin ve sağlık meslek mensuplarının yargılama izinleri ve onlardan çalıştıkları kurumların tazminat talep etmeleri ile ilgili yetki verilmişti.  15 Haziran 2022 tarihinde bu yasa hükümlerinin Uygulama Yönetmeliği “Sağlık Meslek Mensuplarının Tıbbî İşlem Ve Uygulamaları Nedeniyle Soruşturulmasına ve İdarece Ödenen Tazminatın Rücu Edilmesine Dair Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” adı ile Resmi Gazete yayımlandı. 

Ekte TPD Hukuk Bürosunun yönetmeliğe ilişkin değerlendirmesini ilginize sunarız. Yönetmelik haklarında halen soruşturma ve yargılama süreçleri devam eden hekimleri de ilgilendirmektedir. Ayrıca Mahkemeler yönünden hekimlerin ve avukatlarının üzerinde durabilecekleri önemli noktalar ve düzenlemenin geliştirilmesi gereken tarafları ile ilgili değerlendirmeler aktarılmıştır.   

Saygılarımızla,  
Türkiye Psikiyatri Derneği Merkez Yönetim Kurulu  
Belge için tıklayınız.