Türk Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hakkında Değerlendirme

psikiyatri.org.tr /

TBMM Başkanlığı’na 16 Mart 2022 günü sunulan 17 maddeden oluşan kanun teklifi 12 Mayıs 2022 günü TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Teklif sunulduğunda derneğimizin ve Hukuk Büromuzun değerlendirmesini sizlerle paylaşmıştık (https://psikiyatri.org.tr/3546/saglikta-siddet-ve-kusurlu-islemde-hekim-sorumlulugu-hakkinda-kanun-teklifi-uzer). 

Kanun teklifinin sağlık alanı ile ilgili 5 maddesi (7,9,13,14,15) sağlıkta şiddet, malpraktis ve kusurlu sağlık hizmetiyle ilgili işlemler konusunda düzenlemeler yapılmıştır. 

Sağlıkta şiddetle ilgili düzenleme yapılmasını ve düzenlemelerin ısrarla uygulanmasını gerekli buluyoruz. Ancak yapılan mevcut düzenlemelerde net olmayan kısımların bulunduğu, bunların pratik uygulamada karışıklıklara yol açacağı ve bu haliyle sağlıkta şiddeti önlemede sağlık çalışanlarının da görüş ve önerileri alınarak ek yapısal değişiklikler yapılması gerektiği görüşündeyiz. Sağlıkta şiddeti bütüncül olarak ele almak, her gün yeni bir sağlıkta şiddet vakası ile tükenen, fiziksel ve ruhsal olarak zarar gören sağlık çalışanlarının korunmasını hedef almak, konunun öneminin toplum tarafından bilinmesi ve anlaşılmasını sağlamak ile sağlık hizmetlerinin ekip çalışmasını güçlendirecek ve çalışma koşullarını daha güvenli hale getirecek yöntemlerin uygulanmasının önemini vurgulamak isteriz.  

Ekte TPD Hukuk Bürosunun sağlık alanı ile ilgili beş maddeye ilişkin değerlendirmesini ilginize sunarız. Kapsamlı değerlendirme metninde, Mesleki Sorumluluk Kurulu’nun yapı ve işleyişiyle ilgili sorun ve belirsizlikler, içinde hatalı sağlık hizmeti verdikleri gerekçesi ile haklarında ceza soruşturması ve/veya tazminat davaları açılan sağlık çalışanlarına geçici madde düzenlemelerinin nasıl uygulanacağı hakkında değerlendirmeler aktarılmıştır.  

Saygılarımızla, 

Türkiye Psikiyatri Derneği Merkez Yönetim Kurulu 

Belge için tıklayınız.