Sağlıkta Şiddet ve Kusurlu İşlemde Hekim Sorumluluğu Hakkında Kanun Teklifi Üzerine Hukuki Değerlendirme

psikiyatri.org.tr /

Değerli Meslektaşlarımız,

TBMM Başkanlığı’na 16 Mart 2022 günü sunulan 17 maddeden oluşan kanun teklifinin 5 maddesi sağlık alanı ile ilgilidir. Halen TBMM Adalet Komisyonunda değerlendirme aşamasında olan bu değişikliklerle sağlıkta şiddet, malpraktis ve kusurlu sağlık hizmetiyle ilgili işlemler konusunda düzenlemeler yapılmak istenmektedir.

Sağlıkta şiddetle ilgili cezasızlığın, idareciler, kolluk kuvvetleri ve yargı görevlilerince durumun vahametinin gerektirdiği özenin gösterilmemesinin önemini biliyor, bu yönde düzenleme yapılmasının ve ısrarla uygulanmasını gerekli buluyoruz. Ancak bunun sağlıkta şiddetle ilgili yapılabileceklerden sadece biri olduğunu, yapısal düzenlemelerin çalışanların görüş ve önerileri dikkate alınarak yapılmasının aciliyetini hatırlatmak isteriz.

Ekte TPD Hukuk Bürosunun Komisyonda değerlendirilen teklifle ilgili değerlendirmesini ilginize sunarız. Kapsamlı değerlendirme metninde, teklifte yer verilen ve kamuoyuyla paylaşılmış olan Mesleki Sorumluluk Kurulu’nun yapı ve işleyişiyle ilgili sorun ve belirsizlikler, ilkesel olarak sorunlu olup, uygulamada sorun çözmeyen zorunlu mali sorumluluk sigortası uygulamasıyla ilişkili değerlendirmeler aktarılmıştır.

Saygılarımızla,

Türkiye Psikiyatri Derneği Merkez Yönetim Kurulu

Belge için tıklayınız.