Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanlarının cinsel terapi uygulamaları hakkında

psikiyatri.org.tr /

Üyemiz Dr. Özgür Deniz Değer’in hekimlik yaptığı Van ilinde, Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanı bir hekim tarafından üç günde vajinismus tedavisi uygulandığına, dolayısıyla sınır ihlali yapıldığına dair yaptığı CİMER başvurularına verilen yanıtlarda “Kadın Doğum Uzmanları tarafından vajinismus ve cinsel terapi tedavileri uygulanabilmektedir” ifadesi bulunması üzerine Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği bir rapor hazırlayarak konuyla ilgili işlemlerin yapılması amacıyla derneğimize göndermişti. MYK tarafından yazılan rapor ve üstyazıyla ise Sağlık Bakanlığı’na ve Tıpta Uzmanlık Kurulu’na (TUK) başvuruda bulunulmuştu. Konu ile ilgili nihai görüşün Bakanlık tarafından çekirdek müfredat ve ilgili mevzuat kapsamında değerlendirilerek oluşturulması talep edilmiş, ilgili evrak, derneğimiz ve CETAD’ın görüş yazıları Bakanlığa iletilmişti.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan inceleme sonucunda “Vajinusmus ve cinsel tedavi uygulamalarının kadın hastalıkları ve doğum uzmanlığının çekirdek müfredat kapsamında yapılmasının mümkün olmadığı, ancak acil bir durum gelişmesi halinde acil tedavi girişimi kapsamındaki bir müdahaleyi içerebileceği; Ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanının ise kendi çekirdek müfredatı uyarınca bu uygulamaları tek başına yapabileceği” belirtilmiştir. Bu yanıttan yola çıkarak Vajinismus doğası gereği acil tedavi gerektirebilecek bir durum olmadığından bu bozukluğun tedavisinde Ruh Sağlığı ve Hastalıkları uzmanlarının yetkili ve sorumlu olduğu açık olarak anlaşılmaktadır. Gelen cevap yazısının tam metnini siz değerli meslektaşlarımızın bilgilerine sunarız.


Türkiye Psikiyatri Derneği Merkez Yönetim Kurulu

Cevap yazısı için tıklayınız.