UZMANLIK YAŞAMINA HAZIRLIK EĞİTİM PROGRAMI-TÜRKİYE PSİKİYATRİ DERNEĞİ

psikiyatri.org.tr /

TÜRKİYE PSİKİYATRİ DERNEĞİ UZMANLIK YAŞAMINA HAZIRLIK EĞİTİM PROGRAMI

15-16 Mart 2014, İstanbul Titanic Port Otel

 

Türkiye Psikiyatri Derneği olarak 2009 yılında ilkini gerçekleştirdiğimiz son yıl asistanlarının meslek yaşamına uyumunu sağlamayı amaçlayan TPD Uzmanlık Yaşamına Hazırlık Eğitim Programı’ nın dördüncüsünü 15-16 Mart 2014 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştiriyoruz. TPD-Yaygın Örgün Eğitim Kurulu tarafından programı hazırlanan TPD-Oryantasyon Eğitimi’ne daha önce bu eğitimi almamış ve uzmanlık eğitimini tamamlamaya bir yıl ve daha az süresi kalmış olan psikiyatri uzmanlık öğrencileri ile mecburi hizmette iki yılını doldurmamış olan uzman hekimler kabul edilecektir. Katılımcıların yol, konaklama ve eğitim giderleri derneğimiz tarafından karşılanacaktır. Tüm genç meslektaşlarımızı davet ediyoruz.

                                                                                                                   Türkiye Psikiyatri Derneği

Başvuru koşulları;

·   TPD üyesi olmak ve 2014 yılı dahil üyelik ödentilerini yatırmış olmak

·   15 Mart 2014 itibarıyla uzmanlık eğitiminin tamamlanmasına en çok bir yıl kalmış asistan olmak ya da mecburi hizmette iki yılını doldurmamış uzman hekim olmak

·   Daha önce TPD Oryantasyon Eğitimi programına katılmamış olmak

 

Bu eğitime katılmak isteyenlerin ekteki başvuru formunu doldurarak, 14 Şubat 2014 tarihine kadar uzmanlikyasaminahazirlik@psikiyatri.org.tr -posta adresi aracılığıyla başvuru yapmaları gerekmektedir.

 

 

Karşılıksız eğitim desteği ile değerli katkısından dolayı LUNDBECK A.Ş.’ye teşekkür ederiz.

 

 Başvuru formuna ulaşmak için tıklayınız

ÖNEMLİ DUYURU: Sağlık Bakanlığı tarafından getirilen şartlar dolayısıyla katılım isteğinde bulunan meslektaşlarımızın başvuru formlarının çıktısını alarak doldurduktan sonra imza ve kaşe içeren formları taratarak PDF formatında veya fax ile ulaştırmaları gerekmektedir.

Türkiye Psikiyatri Derneği Genel Merkezi Fax: (0312) 426 04 53

Başvuru için eposta adresi:  uzmanlikyasaminahazirlik@psikiyatri.org.tr

 Başvuru formuna ulaşmak için tıklayınız
 

TÜRKİYE PSİKİYATRİ DERNEĞİ

UZMANLIK YAŞAMINA HAZIRLIK EĞİTİM PROGRAMI

 

 

 

 

 

15 MART 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAAT

 

 

 

 

KONU

 

 

 

 

EĞİTİCİ

 

11.00-11.30

 

Açılış, tanışma, beklentilerin alınması

 

Tunç Alkın

 

Ayşe Devrim Başterzi

 

11.30-13.00

 

 Psikiyatri Uzmanı Olmak

Zorunlu hizmette uzmanın karşılaştığı sorunlar ve olumlu deneyimler


Toplum Temelli Ruh Sağlığı Merkezlerinde Psikiyatrist Olarak Çalışmak

 

RSHH’de uzmanın karşılaştığı sorunlar ve olumlu deneyimler

 

 

Zerrin Oğlağu

 

Umut Karasu

 

Şahut Duran

 

13.00-14.00

 

ÖĞLE ARASI

 

 

 

14.00-15.30

 

 

Zorunlu Hizmette Psikiyatrist Olmak; Hak ve Yükümlülükler

 

Psikiyatrın Özlük Hakları, Hak Ve Yükümlülükleri; Görevlendirmeler, Savcıların Ve Vali Kaymakam, Sağlık Müdürü Gibi Yöneticilerin Görevlendirmeleri Ve Hukuki Durum 

 

 

 

 

Ziynet Özçelik

 

 

 

15.30-15.45

 

 

ARA

 

 

 

 

15.45-17.15

 

Şiddet Ve Şiddet Mağdurlarına Psikiyatrist Neler Yapabilir?

İşkence-Belgelendirme-İstanbul Protokolü   

 

                              
Şiddete Mağduru Kadınların Değerlendirilmesi Ve Yol Haritası 

 

Hekime Yönelik Şiddet Ve Beyaz Kod Uygulaması  

 

  

Halis Ulaş


 

Ayşe Devrim Başterzi

 

 

Tamer Aker

 

17.15-17.30

 

 

ARA

 

 

 

 

17.30-19.00

 

 Ruh Hekimliği Meslek Etiği Kuralları

Psikiyatrik Etik Ve  Ruh Hekimliği Meslek Etiği Kuralları

 

 

Akılcı İlaç Uygulamaları

 

 

Doğan Şahin

 

 

Meram Can Saka

 

 

 

  

 

16 MART 2014

 

 

 

 

 

 

 

SAAT

 

 

KONU

 

 

EĞİTİCİ


09.00-10.30

 

Çocuk Psikiyatristinin Olmadığı Yerlerde Ne Yapalım?

 

 

 

Burak Doğangün

 


10.30-11.00

 

ARA

 

 

11.00-12.30

 

Adli Psikiyatri-1

Rapor Örnekleriyle Bilirkişilik, Ceza Ehliyeti ve Fiil Ehliyeti 

  

Rapor Örnekleriyle Sürücü Muayenesi, Raporları, SUDGE          

 

 

 

 

Doğan    Yeşilbursa


 

Mehmet Yumru

 

12.30-13.30

ÖĞLE ARASI

 

 

13.30-15.00

 

 Adli Psikiyatri-2

 

Rapor Örnekleriyle Silah Ruhsatına İlişkin Değerlendirme Ve Rapor Düzenlenmesi, Özürlülük, İş Göremezlik (Maluliyet), İstirahat, İşbaşı Raporları      

Alkol, Madde Ve Denetimli Serbestlik                        

 

 

 

 

Hüseyin Soysal

 

Figen Karadağ-Yeşim Can

 

 

15.00-15.15

 ARA

 

 

 

15.15-15.45

 

Türkiye Psikiyatri Derneği, Uzmanlıkta Eğitim

Sürekli Mesleki Gelişim
Mecburi hizmette TPD ile ilişkiler

  

 

Ayşe Devrim Başterzi

Tunç Alkın

 


15.45-16.00


KAPANIŞ TÖRENİ

 

 

 

 

 

 LUNDBECK A.Ş.’nin karşılıksız eğitim katkısı ile desteklenmektedir.