TPD 59. UPK Bildiri Özetleri Türk Psikiyatri Dergisi'nde yayınlandı

Türkiye Psikiyatri Derneği 59. Ulusal Psikiyatri Kongresi bildiri özetleri Türk Psikiyatri Dergisi'nin Kış 2023 Ek sayısı olarak yayınlandı. Bildiri özeti sayısına ve Türk Psikiyatri Dergisi'nde yayınlanmış geçmiş yıllardaki TPD Kongreleri bildiri özetlerine Derginin arşiv sayfasından ulaşabilirsiniz: https://www.turkpsikiyatri.com/arsiv

Saygılarımızla,
Türkiye Psikiyatri Derneği Merkez Yönetim Kurulu