TPD Afetlere Hazırlık ve Müdahale Birimi’nin Üyelerimize Mesajı

TPD Afetlere Hazırlık ve Müdahale Birimi’nin Üyelerimize Mesajı


Değerli Üyemiz
Bildiğiniz üzere ülkemiz 6 Şubat depremleri ile yüz yılın en büyük doğa ve insan kaynaklı felaketini yaşadı. Kurulduğu ilk günden beri ülkemizde yaşanan travmalar konusunda çalışmaları olan derneğimiz oluşturduğu bilgi birikimi, deneyimi ve insan kaynağı ile kitlesel yaşanılan travmalarda öncü, müdahaleci ve sağaltıcı rolünü sergilemiş, deneyiminden güç alarak bugüne gelmiştir. 2020-2022 yıllarında yaşanılan pandemi, küçük ölçekli de olsa depremler ve sel felaketleri derneğin müdahale ve uygulamaya yönelik etkinliklerini zorunlu kılmış, yeni bir örgütlenme biçimini zaruri hale getirmiştir. 2018 yılında şube merkezli eğitim ve kadro oluşumunu içeren bir proje oluşturulmuş, ancak faaliyete geçmemişti.

Deneyimler sonucunda bu çabalar beklenen Büyük İstanbul Depremi ve dernek kadrolarının ağırlığının İstanbul’da oluşu nedeniyle büyük kitlesel afetlere yönelik organize ve özgün bir yapılanmaya evrilmiştir. Bu amaçla Merkez Yönetim Kurulu tarafından Temmuz 2022’de ülkemizde gerçekleşen ya da gerçekleşmesi beklenilen doğal afet, kitlesel travma ve her türlü insani kriz ya da sağlık krizlerinde ruh sağlığı hizmetleri ve diğer sağlık ve psikososyal destek hizmetleri ve bu hizmetlerin TPD bünyesindeki organizasyonunda görev almak üzere Afetlere Hazırlık ve Müdahale Birimi (AHMB) kuruluş kararı verilmiş, Ekim 2022’de kurucu koordinatör ve Ruhsal Travma ve Afet Psikiyatrisi Çalışma Birimi koordinatörlerinin doğal üye olduğu yürütme kurulu ile faaliyetlerine başlamıştır.

Hepimizin de şahit olduğu üzere AHMB sizlerin katkısı ile, 6 Şubat Depremleri sırasında etkin, birçok kuruma örnek olacak bir sınav vermiş, 140 gönüllümüzün sahada, ayrıca 80 gönüllümüzün çevrimiçi olarak, onlarca gönüllümüzün ise şubelerde kendi bölgelerinde desteği ile gerek eğitim ve hazırlık gerekse müdahale ve raporlama çalışmaları ile deprem bölgesinde değiştirici bir güç olarak meslek örgütlerince kabul görmüştür. Derneğimiz İstanbul Tabip Odası tarafından bu çalışmaları ile kurumsal bir ödüle layık görülmüştür.
Bu birimin en önemli özelliği olası bir afet öncesi yetişmiş insan gücü için hazırlık yapmak, yerel örgütlenmesini ve gerekli tüm alt yapıyı sağlamaktır, eğitici kadroları ve saha kadroları ile afet anını yönetebilmektir. Bu işleyişte en önemli kaynak elbette ki daha önce deneyimleri ile gönüllülerimizdir.

Bu amaçla AHMB içinde eğitici, saha koordinatörü, müdahale ekibi olarak birimde görev almak isteyen meslektaşlarımızı bekliyoruz. Hem bir afet sırasında hizmet sunmanın yanı sıra afet öncesi eğitici olarak kurumların ve meslektaşlarımızın eğitimlerinin tamamlanması aşamasında sizlerin katkıları son derece önemli olacak. Eğitici, saha koordinatörü ya da müdahale ekibinde olmak isteyen tüm üyelerimiz afetler, kitlesel travmalar ve krizlere yönelik eğitici eğitimi almaları yanında aynı zamanda TTB Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmeti Kursu da alacak, afet hekimliği konusunda da donanım kazanacaklardır. Eğitici ve saha kadrosunun afet öncesi sürekli yenilenmesi ve hizmet içi eğitim ile güçlenmesi için dinamik bir yapı oluşturulacaktır.

İlgilenen tüm meslektaşlarımızı eğer mevcutsa mesleki ve travmalar alanında daha önceki eğitim ve deneyimlerini içeren bir özgeçmiş ile TPD Afetlere Hazırlık Müdahale Birimine başvurmalarını bekliyoruz. Başvurunuzu tpdmerkez@gmail.com adresine iletebilirsiniz.

Saygılarımızla,

Türkiye Psikiyatri Derneği

Afetlere Hazırlık ve Müdahale Birimi