59. Ulusal Psikiyatri Kongresi: Dayanıklılık ve Umudun bilimle şekillendiği kongre sona erdi

59. Ulusal Psikiyatri Kongresi: Dayanıklılık ve Umudun bilimle şekillendiği kongre sona erdi

Değerli meslektaşlarımız,

Derneğimizin en büyük toplantısını, 59. Ulusal Psikiyatri Kongremizi Ankara’da 18 – 22 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirdik. 6 Şubat depremlerinin ardından yani Yıkımların Ardından Dayanıklılık ve Umut teması ile yola çıktığımız ve bu amaçla 19-20 Ekim tarihlerinde içinde Depremler ve Ruh sağlığı Sempozyumunu gerçekleştirdiğimiz bu kongrede ilk gün coşkulu bir şekilde açılışı gerçekleştirdik.

Açılış töreninden hemen önce Ruh Sağlığında Savunucu Derneklerle (Şizofreni Dernekleri Federasyonu, Lityum Derneği, Bipolar Yaşam Derneği) beraber ortak etkinliğimiz olan Mavi At Kafe ziyaretini gerçekleştirmiştik.

Kongre eş başkanları olan Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı Gamze Özçürümez Bilgili ve Türkiye Psikiyatri Derneği Genel Başkanı Ejder Akgün Yıldırım’ın açılış konuşmalarının ardından derneğimizce akredite edilen kurumlara ve psikoterapi eğitimlerini tamamlayanlara sertifikaları verildi.
,

Açılış konferansını Devrimci İşçi Sendikaları Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu verdi. Meslektaşlarımızın yoğun ilgi gösterdiği Arzu Çerkezoğlu’nun Emeğin Gücüyle Umudu Büyütmek başlıklı konferansını ile bir arada dayanışma ile umudumuzu yeşerteceğimizi hatırladık.

Açılış Töreninin bir diğer önemli kısmı TPD Kurumsal Ödüllerinin verildiği bölümdü.
Bu yıl TPD Kurumsal Dayanışma Ödülü deprem bölgesinde birçok yerde sağlık hizmetlerinin koordinasyonunu üstlenen, işbirliği ile TPD ve tüm sağlık paydaşlarını bölgede gözeten, dayanışma örneği ve bölgede ikinci kurumsal adresimiz olan Türk Tabipleri Birliği ve Adana, Adıyaman, Antalya, Hatay, Kahramanmaraş, İstanbul, İzmir Tabip Odalarına verildi.TPD Ruh Sağlığı Hizmet Ödülü ise deprem bölgesindeki faaliyetleri ve depremin ardından kaybettiğimiz meslektaşlarımızın çocuklarına ve depremzedelere yönelik yürüttükleri destek ve burs programları için Kadın Hekimlere Eğitime Destek Vakfı’na (KAHEV) verildi. Jüri tarafından seçilen TPD Ruh Sağlığı Basın Ödüllerine En İyi Haber dalında Ayla Türksoy, En İyi Röportaj dalında İrfan Aktan layık görüldü.

 

Kongre Düzenleme Kurulu başkanı Gamze Özçürümez Bilgili, Düzenleme Kurulu üyeleri Memduha Aydın, Hakan Karaş, Taner Yılmaz, Bilimsel Program Kurulu başkanı Aytül Karabekiroğlu, Kurul üyeleri Arda Bağcaz, Emine Eren Koçak, Neşe Yorguner ve Kurulun genç üyeleri Cansu Ünsal ve Öykü Özçelik’in yoğun çalışmaları ile düzenlenen 59. Ulusal Psikiyatri Kongremize bu sene 1451 katılımcı (92 çevrimiçi) katıldı. Bu hali ile şimdiye kadarki en yüksek katılımın olduğu kongrelerden biri gerçekleşmiş oldu.

59. Ulusal Psikiyatri Kongresinde derneğimizin “Bilim, Etik, Dayanışma” ilkeleri doğrultusunda Uzmanlık Öğrencileri ve Genç Uzmanlar için burs geleneği güçlendirilerek sürdürüldü. Araştırma Bildiri Bursu, Uzmanlık Öğrencileri Olgu Sunumu Kayıt Bursu, Deprem Bölgesi Uzmanlık Öğrencileri Bursu, Deprem Gönüllüleri Kayıt Bursu ve Tıp Öğrencilerine Çevrim İçi Kayıt Bursu şeklinde 232 katılımcıya burs sağlandı.

59. Ulusal Psikiyatri Kongresi 76 panel, 17 kurs, 7 Psikiyatride Güncel oturumu, 3 konferans, 3 uydu sempozyum, 11 on konuda bir soru oturumu, 2 siz olsaydınız ne yapardınız oturumu, 11 uzmanla buluşma, 5 zor olgularda tanı ve tedavi oturumu, 11 çalışma grubu, 2 münazara, 2 film gösterimi, 2 araştırma bildiri oturumu ve 15 sözel bildiri oturumu ile zengin bir bilimsel programa sahipti. Program yoğun ilgi gördü ve pek çok olumlu geribildirim aldı. Sabah 08.30’da dolu bir şekilde başlayan program, oturumları ile yine dolu bir şekilde 22.00’lere kadar sürdü.

Kongrenin 19 ve 20 Ekim tarihlerinde iki salonda Depremler ve Ruh Sağlığı Sempozyumu gerçekleştirildi. 18 oturumun yer aldığı Sempozyum oturumlarında 6 Şubat depremleri faaliyetlerinde derneğimizin örgütlenme ve çalışma yöntemi aktarıldı. Başta Türk Tabipleri Birliği ve Tabip Odaları olmak üzere bölgede faaliyet gösteren sağlık ve ruh sağlığı alanındaki kurum ve derneklerle deprem bölgesinde yürütülen hizmetler tartışıldı. Sağlık Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı temsilcileri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Deprem Bilim Kurulu gibi kamu kurum temsilcileri ile gelecekteki afetlere hazırlık ele alındı, Türkiye Psikiyatri Derneği’nin afet dönemlerinde ruh sağlığı hizmeti yapılanmasına yönelik strateji planları, afet planları ve önerileri sunuldu.

Uluslararası kurumlar ve konuşmacılar ile uluslararası işbirlikleri değerlendirildi. TPD Deprem Sonrası Ruhsal Sorunlar İçin Çevrim İçi Destek Sistemi deneyimi ve TPD Hatay, İskenderun, Adıyaman ve Kahramanmaraş saha gönüllülerinin deneyimleri için düzenlenen oturumlarda dernek gönüllülerine teşekkür plaketleri takdim edildi. Sempozyum Düzenleme Kurulu’nda görev alan Afetlere Hazırlık Müdahale Birimi yürütme kurulu üyeleri Münevver Hacıoğlu Yıldırım, Hamid Boztaş, İrem Yıldız, Rümeysa Taşdelen, Rengin Güvenç, Gülin Özdamar Ünal ve Kongre Düzenleme Kurulu adına yer alan Neşe Yorguner ve Taner Yılmaz’a teşekkürlerimizi sunarız.

Kongre toplantı salonlarımız kongre boyunca derneğimiz kurullarının ve çalışma birimlerinin toplantılarına da ev sahipliği yaptı. TPD Merkez Yönetim Kurulunun, Yayıncılık Kurulu ve Eğitim Planlama ve Düzenleme Kurulu ile düzenlediği toplantılarda derneğimizin yayın ve eğitim faaliyetlerine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu, son bir yıldaki faaliyetler değerlendirildi. Deprem bölgesinde eğitimi aksayan asistanlara yönelik yayın bursu, mentörlük sistemi değerlendirildi, Mesleğe İlk Adım Programı ve derneğimizin örgün eğitim platformu olarak düşünülen Psikiyatri Akademi’nin planları yapıldı. TPD MYK temsilcileri ve Yayıncılık Kurulu (Ebru Aldemir), Eğitim Planlama ve Düzenleme Kurulu (Leyla Gülseren), Kongre Düzenleme Kurulu (Gamze Özçürümez), Yeterlik Kurulu (Hüseyin Güleç) başkanlarının yer aldığı Psikiyatri Eğitimi Düzenleme ve Eşgüdüm Kurulu toplantısında derneğimizin eğitim etkinlerini düzenleme politikasına yönelik kararlar alındı. TPD MYK ile Asistan Hekim Komitesi ve Genç Psikiyatristler Komitesi’nin gündemi ve komitelerin desteklenmesine yönelik öneriler paylaşıldı. Derneğimizin yazılı, görsel ve sosyal medyadaki faaliyetlerini organize etmek üzere derneğimizin medya ilişkiler koordinatörü Burhanettin Kaya ve Şahabettin Çetin ile görüş alışverişinde bulunuldu ve Medya Kurulu’nun yapılanmasına başlandı. Şube temsilcileri ile yapılan Merkez Eşgüdüm Kurulu toplantısında şubelerin afetlere hazırlık ve müdahale birimi yapılanması ve önümüzdeki dönem şube etkinlik planları tartışıldı.

 

20 Ekim günü düzenlediğimiz 59. UPK Basın Açıklamasına basın mensuplarının belirgin bir ilgisi oldu. Basın açıklamasında Savaş ve Şiddetin gölgesinde ruh sağlığı, Depremlerin ruh sağlığına etkileri, Afetlerde ruh sağlığı eylem planı ve örgütlenme önerisi, Cinsel kimlik ve çeşitliliklerine yönelik ayrımcılık, Kriz dönemlerinde kadın ruh sağlığı ve Ülkemizdeki ilaç teminindeki zorluklara yer verildi (https://psikiyatri.org.tr/3798/tpd-59-ulusal-psikiyatri-kongresi-basin-aciklamasi).

 

giyim, adam, insan, takım elbise, metin içeren bir resim  Açıklama otomatik olarak oluşturulduBu yıl TPD Forumu Psikiyatri Meslek Etiği İlke ve Kurallarının Güncellenmesi çalışmasına ayrıldı. TPD Etik İlkeleri Güncelleme Görev Grubu üyeleri Ayşe Ceren Kaya, Ayşegül Yay, Berna Uluğ, Gonca Aşut, İbrahim Fuat Akgül, Raşit Tükel, Simavi Vahip’in kolaylaştırıcı olduğu forumda yaklaşık iki yıldır süren ilke ve kuralların güncellenmesi çalışmaları sonucu oluşan taslak metin paylaşıldı ve üyelerden geribildirimler toplandı.

Kongremizde Araştırma Bildiri Ödülü Jüri üyeliklerini Berna Diclenur Uluğ, Gülcan Güleç, Orhan Murat Koçak, Ömer Aydemir, Ömer Böke, Semra Ulusoy Kaymak ve Vesile Şentürk Cankorur yürüttü. Üyelerimize teşekkür ederiz. Araştırma Bildiri Ödülü kazanan meslektaşlarımızı tebrik ederiz:
Birincilik Ödülü:
Begüm Karakaş, Merve Bat, Stefano Canalis, Alp Üçok. Şizofreni Hastaları ve Sağlıklı Kardeşlerinde Konuşmanın Yapısının ve Fonetik Özelliklerinin Klinik Özellikler İle Karşılaştırılması.

İkincilik Ödülü:
Ahmet Mete Demir, Yasemin Görgülü. Bipolar Bozukluk Hastalarında Kognisyon Alt Gruplarının BDNF ve CRP ile İlişkisi

Üçüncülük Ödülü:
Şule Tamer, Serhan Işıklı, Murat Atabay, Bilgesu Deniz Arkalı, Adem Bayrakçı, Nabi Zorlu. Bipolar Bozuklukta Endofenotipik Belirteç Adayı Olarak Ödül Sistemi Bozukluklarının İncelenmesi

Bu süreçte yoğun emek vermiş olan, başta Kongre Düzenleme Kurulu olmak üzere, katkıda bulunan tüm TPD çalışma birimleri ve TPD kurullarına, konuşmacı veya katılımcı olarak kongremizde yerini alan meslektaşlarımıza teşekkür ediyor, 2024 baharını TPD Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumunu umutla, dayanışmayla, sabırsızlıkla bekliyoruz.

Türkiye Psikiyatri Derneği Merkez Yönetim Kurulu

TPD 59. Ulusal Psikiyatri Kongresi’ne destek sunan firmalar:
Valör Kongre Organizasyonu
Sheraton Otel ve Kongre Merkezi
LookUs
HD Technical
(Katkı sıralamasına göre)
Lundbeck
Janssen
Abdi İbrahim
ARİS
Aİ Otsuka
Viatris
Angelini
Eczacıbaşı
Nobel
Teknikel