Deprem Bölgesindeki Akademisyenler ve Uzmanlık Öğrencileri Hakkında

6 Şubat depremlerinin ardından bir ayı geride bırakırken bölgedeki öğretim üyeleri ve uzmanlık eğitimi gören hekimler hakkında henüz bir düzenleme yapılamadığı görülmüştür. Derneğimiz tarafından 15 Mart 2023 tarihinde bölgedeki doktorların güncel koşullarını ve zorluklarını dile getiren, akademik görevlerin ve eğitim hakkının devamı için yapılacak düzenleme ve görevlendirmelerin acil ihtiyaç olduğunu belirten görüşlerimiz Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na ve Tıpta Uzmanlık Kurulu’na iletilmiştir. Yapılacak düzenlemede objektif ölçütlerle kurumlar arası koordinasyonun sağlanması, aile birliğinin gözetilmesi, kişilere tercih hakkı sunulması ve olası kişiye özgü uygulamalardan bağımsız bir süreç yürütülmesi gerektiği ifade edilmiştir.

15 Mart 2023 tarihli Tıpta Uzmanlık Kurulu kararında Adıyaman, Hatay, Malatya ve Kahramanmaraş illerindeki uzmanlık eğitimi öğrencilerine yönelik görevlendirmelerde kendi eğitim kurumlarının uygun görmesi şartı aranacağı, altı aydan uzun görevlendirmelerde başvurulan kurumdan kabul belgesi alınması gerektiği görülmektedir. Bu konuda yapılacak uygulamaların birey ve kurumlara özgü bırakılmaması, bütüncül bir çözüm getirilmesinin ivedi bir ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Bölgedeki öğretim üyeleri ve uzmanlık öğrencilerinin akademik görevlerinin ve eğitim haklarının devamı için girişimlerimizi sürdüreceğimizi bildiririz

Saygılarımızla,
TPD Afet Kriz Yönetimi

YÖK Başkanlığı’na iletilen yazı için tıklayınız.
Tıpta Uzmanlık Kurulu’na iletilen yazı için tıklayınız.

8321u03pf8|00106806E9DA|TPDSQL|tbl_forPress|forPress_content|42D1525E-6A23-437D-BA80-FBFD2264A0A9