Salgına rağmen ruh sağlığımızı korumak, bilimsel bilgiye ve etik ilkelere dayanan, herkesi kapsayan psikososyal destek sistemiyle mümkün!