Türkiye Psikiyatri Derneği 18. Seçimli Merkez Olağan Genel Kurulu

TÜRKİYE PSİKİYATRİ DERNEĞİ 18. SEÇİMLİ MERKEZ OLAĞAN GENEL KURULU

TOPLANTI DUYURUSU

 

Türkiye Psikiyatri Derneği 18. Olağan Genel Kurulu 16 Ağustos 2020 Pazar günü saat 11:00’de, İstanbul Tabip Odası’nda (Türkocağı Cad. No:9 K:2-3 Cağaloğlu-İstanbul), aşağıdaki gündemle toplanacaktır.

Toplantıda çoğunluk sağlanamazsa, toplantı aynı yer, saat ve gündemle 23 Ağustos 2020 Pazar günü yapılacaktır.

 

Saygılarımızla,

Türkiye Psikiyatri Derneği

Merkez Yönetim Kurulu

  

GÜNDEM:

1-     Açılış

2-     Genel Kurul Divanı’nın oluşturulması;

3-     Saygı duruşu ve açılış konuşmaları;

4-     Merkez Yönetim Kurulu faaliyet ve mali raporlarının; Denetleme Kurulu raporlarının okunması, tartışmaya açılması ve yönetim kurulunun aklanması;

5-     Genel Kurul kararlarının oluşturulması

a)     Yönetmeliklerde değişiklik önerileri;

b)     Tüzük değişikliği önerileri;

c)      MYK’ya taşınmaz alma ve satma konusunda yetki verilmesi;

d)     Yeni şube kurulması;

6-   Yeni Merkez Yönetim, Denetleme ve Onur Kurullarının seçimi;

             7-   Dilek, öneriler ve kapanış.