A08 - Cinsellik ve Cinsel Bozukluklar ÇB

Tüm Haber ve Duyurular

2011 Bahar Kongresi BÇB Toplantısı (01 Eylül 2011)
Sayın Üyeler, 2011 Bahar Kongresi BÇB toplantısı sonuçları; Koordinatör seçimi salt çoğunluk olmaması nedeniyle yapılamamış tavsiye kararı alınmıştır.