A05 - Psikiyatrik Hizmetleri Ücretlendirme Görev grubu

Tüm Haber ve Duyurular


Ruh Sağlığı Yasa Teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunuldu (01 Mart 2018)
Bir yılı aşkın süredir derneğimizin tasarı taslağı üzerinde alandaki meslek örgütleri ile çalıştığımız metin yasa tasarısı haline getirildi.