Yönetim Kurulu

Şube Başkanı
Selçuk Özdin
Şube Başkan Yardımcısı
Hilal Dost
Şube Genel Sekreteri
Ayşe Ergüner Aral
Şube Saymanı
Hasan Dilhan Bingöl
Şube Bilimsel Toplantı Sekreteri
Aytül Karabekiroğlu
Şube Denetleme Kurulu Üye
Ahmet Rifat Şahin
Elif Pekmezci Yazgı
Nihan Kurada