Kayseri Şubesi Genel Kurulu Hk.

Değerli üyelerimiz

21 Şubat Pazartesi günü saat 12’de Erciyes Üniversitesi Psikiyatri Kliniğinde şubemizin seçimli Genel Kurulu toplantısı yapılacaktır. Bu toplantıda çoğunluk sağlanamaması halinde 28 Şubat Pazartesi 12:00’da yapılacaktır. Katılımınızı yönetim kurulu adına rica ediyorum.

Kayseri Şube Başkanı Prof. Dr. Saliha Demirel-Özsoy