İntihar Önemli Bir Halk Sağlığı Sorunudur!

İntihar Önemli Bir Halk Sağlığı Sorunudur! 
 
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 2015 yılında Dünya’da 800.000 kişinin intihar sonucu öldüğünü bildirmiştir. Bu sayı dünyada her 40 saniyede bir, bir kişinin intihar sonucu yaşamını kaybettiğini göstermektedir. DSÖ bu sayının 2030 yılında bir milyonun üzerine çıkacağını öngörmektedir. İntihar girişimleri ise bu sayıların yaklaşık 20 katıdır. İntihar sonucu yaşamını kaybedenlerin yakınlarının yaşadığı ruhsal acı da düşünüldüğünde intiharın toplumun önemli bir kısmını etkileyen ciddi bir halk sağlığı problemi olduğu nettir. 
Bu nedenle her ülkenin ölçülebilir hedefleri olan, etkinliğinin değerlendirilebildiği, tüm toplumu kapsayan ve süreklilik gösteren ulusal intihar önleme programlarına ihtiyacı bulunmaktadır. Bu programlar halk sağlığı uygulamalarının bir parçası olarak yürütülmelidir. İntihar davranışı genetik, psikolojik, sosyal ve kültürel bir çok risk faktörü tarafından belirlenir. Bu nedenle bu alanda yapılacak önleme programlarının multidisipliner olması gereklidir. İntihar önlemede hükümetler, ruh sağlığı çalışanları, eğitimciler, medya, aile ve arkadaşlar hep birlikte çalışmalıdır. Tek bir disiplin tarafından uygulanan önleme programlarının belirgin bir etkisi olmazken, birden fazla kurumun içinde yer aldığı programların sinerjik etki ile çok daha etkin sonuçlar sağladığı çalışmalarla gösterilmiştir. 
Önyargılar uygun zamanda ruh sağlığı hizmetlerine ulaşımı engellemektedir. 
Ruhsal hastalığa sahip olmak intihar için önemli risk faktörlerinden biridir. Ruhsal hastalıkların erken dönemde saptanması, intihar riski olan bireylerin uygun tedavisi önemlidir. Ruhsal hastalıklar ve intihar ile ilgili önyargılar intihar düşünceleri olan kişilerin uygun ruh sağlığı hizmetlerine ulaşımını engellemektedir. Toplumun her bireyinin bu konuda bir sorumluluğu bulunmaktadır. İntihar ve ruhsal hastalıklar konusunda kendi önyargılarımızın farkında olmak, etrafımızdakileri ve kendimizi bu konuda eğitmek ve geliştirmek, intihar riskinin arttığı durumları öğrenmek ve yakınlarımızda bu riski gördüğümüzde uygun hizmetlere yönlendirmek hepimizin sorumluluğu olmalıdır. 
İntiharın önlemesinde medya ve medya çalışanlarına da önemli görevler düşmektedir. İntihar haberlerinin medyada ayrıntılı olarak yer alması, dramatize edilmesi ve intiharın kriz durumlarına verilebilecek normal bir tepki olarak sunulması intihar riski yüksek olan bireyleri olumsuz etkilemektedir. 
Medyada intihar haberleri mümkün oldukça yer almamalı; haber yapılacaksa basın Kanunu’nun 20. maddesine uygun olarak özendirme etkisi yaratmayacak, mümkün olan en yalın şekilde haber yapılıp, intihar düşünceleri olan kişilerin uygun hizmetlere yönlendirilmeleri hedeflenmelidir. 
Ateşli silah kullanımı asıdan sonra en sık kullanılan intihar yöntemidir. İntihar düşünceleri olan kişilerin ölümcül intihar araçlarına ulaşımının kolay olması intihar oranlarını arttırmaktadır. Ateşli silah temininin yasal olarak sınırlandırıldığı ülkelerde ateşli silahla intihar oranları azalmaktadır. Bu nedenle ateşli silahlara ulaşımın kısıtlanması tüm intihar önleme projelerinin içinde yer almalıdır. 
Toplumun her bireyi intihar önlemede bir katkı sağlayabilir. 
İntihar davranışı evrensel ve herkesi etkileyen bir davranıştır. İntihar nedeni ile her yıl dünyada milyonlarca insan etkilenmektedir. Bu deneyimler etkin intihar önleme projelerinin geliştirilebilmesi ve intihar riski yüksek olan kişilere destek sağlanabilmesi için çok önemlidir. İntihardan etkilenen bireylerin önleme çalışmalarında yer almaları etkin projeler üretmek için gereklidir. 
Dünya İntihar Önleme Günü’nün 2018 yılı teması “ İntiharı Önlemede Beraber Çalışalım” olarak belirlenmiştir. Kurumlar arası işbirliğinin sağlanması ve her bireyin önleme çalışmalarında aktif olarak yer almasının önemi ile ilgili farkındalığın arttırılması amacı ile 2019 ve 2020 yıllarında da temanın aynı kalması planlanmaktadır. 
Bir Mum da Siz Yakın!! 
Uluslararası İntihar Önleme Derneği intihar önleme ile ilgili desteğinizin bir sembolü olarak 10 Eylül 2018 Dünya İntihar Önleme Günü saat 20.00’da sizi de pencerenizin önüne bir mum yakmaya davet ediyor. 
İntihar önleme konusunda desteğiniz, intihar nedeni ile kaybettiğiniz yakınlarınızı anmak ve intihardan kurtulanlar için bir mum da siz yakın.... 
 
Türkiye Psikiyatri Derneği
Krize Müdahale ve İntiharı Önleme Çalışma Birimi