TPD Kayseri Şube Eğitim Toplantı Duyurusu: Psikotik bozukluklar, Ergenlik dönemi psikotik bozuklukları ve tedavisi

TPD Kayseri Şube Eğitim Toplantı Duyurusu:
Psikotik bozukluklar, Ergenlik dönemi psikotik bozuklukları ve tedavisi

Dr. Didem Öztop, Dr. Yunus Hacımusalar

27 Ekim 2013 Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Toplantı Salonu

Katılım için iletişim
Dr. Yunus HACIMUSALAR 
email: hacimusalar@yahoo.com