Gelişimsel Depresyon ve Psikopatoloji ;Çekmeceler Filminin Psikiyatri Penceresinden Yorumlanması