TPD İzmir Şube Toplantı Duyurusu “Gelişimsel Depresyon ve Psikopatoloji”