Türkiye Psikiyatri Derneği İstanbul Şubesi 8. Olağan Genel Kurulu

Türkiye Psikiyatri Derneği

İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan

Derneğimizin 8. Olağan Genel Kurul toplantısı 11 Eylül 2011 pazar günü, yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde 25 Eylül 2011 Pazar günü saat: 11:00'da Bakırköy Ord. Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Konferans Salonu'nda yeterli çoğunluk aranmaksızın toplanacaktır.

Şubemizin 2011-2013 yılı için yönetimini üstlenecek yeni yönetim kurulu üyelerinin, ayrıca denetleme kurulu üyelerinin ve delege seçimlerinin yapılacağı genel kurula tüm üyelerimizin katılımını beklediğimizi iletir, sevgi ve saygılarımızı sunarız.

TPD İstanbul Şubesi

Yönetim Kurulu