TPD İstanbul Şube Genel Kurul Duyurusu


 İSTANBUL ŞUBESİ

 

Kuruluşu: 1998

34-87/066

 

 

 

Yönetim Kurulu

2016-2018

 

Başkan

Doç. Dr. Fatih ÖNCÜ

 

2. Başkan

Uz. Dr. Murat YALÇIN

 

Şube Genel Sekreteri

Dr. Nur ÖZTÜRK

 

 Sayman

Dr. Gamze AKÇAY ORUÇ

 

Şube Bilimsel Toplantılar Sekreteri

Dr. Alişan Burak YAŞAR

 

 

Adres:

Meşrutiyet Mah. Halaskargazi Cad. Site Apt. No:128 K:1 /1 Şişli İSTANBUL

e-posta

 tpdistanbul@yahoo.com

 

TÜRKİYE PSİKİYATRİ DERNEĞİ

İSTANBUL ŞUBESİ

  

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN

 

 

       Derneğimizin 11. Olağan Genel Kurul Toplantısı 11 Şubat Pazar günü, yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde 25 Şubat Pazar günü saat 11:00' da Türkiye Psikiyatri Derneği İstanbul Şube binasında (Halaskargazi Caddesi, Site Apt. NO:128 K:1 ŞİŞLİ –İSTANBUL)  yeterli çoğunluk aranmaksızın toplanacaktır.

 

       Şubemizin 2016-2018 yılı için yönetimini üstlenecek yeni yönetim kurulu üyelerinin, ayrıca denetleme kurulu üyelerinin ve delege seçimlerinin yapılacağı genel kurula tüm üyelerimizin katılımını beklediğimizi iletir, sevgi ve saygılarımızı sunarız. 

  

                   

GÜNDEM:

  1. Açılış ve Yoklama,
  2. Kongre Başkanlık Divanı Seçimi,
  3. Saygı Duruşu,
  4. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Mali Raporun okunması ve tartışılması,
  5. Denetleme Kurulu raporunun okunması ve tartışılması,
  6. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu’nun aklanması,
  7. Tahmini Bütçenin görüşülmesi ve onaylanması
  8. Yeni Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu asil ve yedek üyelerinin ve Genel Merkez Delegelerinin seçimi,
  9. Dilekler ve temenniler

      10.  Kapanış.

 

Doç.Dr. Fatih ÖNCÜ

 

 
 

Türkiye Psikiyatri Derneği

 

İstanbul Şube Başkanı