Yönetim Kurulu

Şube Başkanı
Mesut Işık
Şube Başkan Yardımcısı
Faruk Kurhan
Şube Genel Sekreteri
İnci Timur Pekgöz
Şube Saymanı
Cafer Alhan
Şube Bilimsel Toplantı Sekreteri
Tuba Ülkevan
Şube Denetleme Kurulu Üye
Barış Can Salman
Hale Mükerrem Kaya
Pınar Güzel Özdemir