A32- Ruh Sağlığı Uzmanların Ruh Sağlığı Hizmetlerine Erişimini Destekleme Görev Grubu

Yönetim Kurulu

Görev Grubu Koordinatörü
Çınar Yenilmez
Görev Grubu Üye
Abdurrahman Altındağ
Ali Ercan Altınöz
Altan Eşsizoğlu
Halis Ulaş
İlknur Çetiner
İrem Yıldız
Muzaffer Kaşer
Rukiye Peykan Gençoğlu Gökalp