D22 - Özel Sağlık Kuruluşlarında Psikiyatri ÇB

Yönetim Kurulu

Çalışma Birimi Üye
A. Nur Engindeniz
Ayşegül Aksakal
Aytül Gürbüz Tükel
Çiğdem Demir
Doğan Yeşilbursa
Gamze Ergil Altın
H. Murat Özkan
İbrahim Karakaya
İlkşen Umman
Kenan Temiz
Mehmet Çekirdek
Mehmet Yumru
Mehmet Fatih Yılmaz
Özgür Öztürk
Şenol Anaç
Zeynep Uğur