Doktor Ersin Aslan'ı kaybettik! ACIMIZ, ÖFKEMİZ, KEDERİMİZ SONSUZ! ARTIK SUSMAYACAĞIZ:

psikiyatri.org.tr /

23 Nisan 2012

Dr. Ersin Arslan'ın öldürülmesi ve sağlık alanında artan şiddet olayları ile ilgili olarak hekimlerin tepkileri sürüyor. Bu tepkilerden biri yenisi Türk Tabipleri Birliği'nin girişimiyle 22 Nisan 2012 tarihinde oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde ortaya kondu. Futbolcular maç öncesinde sahaya "Sporda ve Sağlıkta Şiddete Son - Türk Tabipleri Birliği" yazılı pankart ile çıktılar.

http://www.ttb.org.tr/index.php/Haberler/siddet-3156.html

_____________________________________________________________________________________________

17 Nisan 2012

Değerli Meslektaşlarımız,


Bugün Gaziantep Avukat Cengiz Gökçek Hastanesi’nde görev yapmakta olan 30 yaşında, eşi hamile olan gencecik meslektaşımız Doktor Ersin Aslan tedavi ettiği bir hastanın yakını tarafından katledilmiştir. Yıllardır giderek artan hekime yönelik şiddet olgularına karşı meslek örgütleri ve tabiplerin görüşleri hiç önem taşımamıştır ve bu olayı sadece kınamanın ve Bakanlığı uyarmanın artık yetersiz kaldığı açıktır.  

Sorumluların kulaklarını tıkadığı, hiçbir etkin önlemin alınmadığı, sağlıkta dönüşüm programı adı altında sağlık sisteminin giderek yozlaştırıldığı ve sağlık sistemindeki tüm aksaklıkların sorumlusunun öncelikle sağlık bakanı tarafından hekimler ilan edilmesi sonrasında gelişen bu üzücü olay karşısında sesini yükselten Türk Tabipleri Birliği’nin eylem planını destekliyoruz. Şiddete en fazla maruz kalan branşlardan birinin mensupları olarak, TPD üyesi tüm meslektaşlarımızı toplu halde aşağıdaki etkinliklere katılmaları çağrısında bulunuyoruz.


1) 18.04.2012 (Çarşamba) günü Saat 12.30 - 13.30 arasında bütün hastane bahçelerinde / sağlık kuruluşlarında sağlık çalışanlarıyla birlikte toplanılıp açıklamalar yapılması,

2) Çalışırken siyah kurdela takılması, 

3) 19.04.2012 (Perşembe) günü saldırıyı kınamak, hekime yönelik/sağlıkta şiddete dikkat çekmek ve yetkilileri bu başlıktaki taleplerimizi yerine getireceklerini, olumsuz üslup ve uygulamalardan vazgeçeceklerini açıklamaları için bütün sağlık kuruluşlarında hizmet verilememesi. İş bırakma daha önce belirlenen kurallar ışığında (hafta sonları çalışma düzeninde) yapılacak olup, hastalarımıza her zaman ki hürmetimizle yerine getirilecektir.

Saygılarımızla 


TPD-MYK
_______________________________________________________________________