HIZLA BAĞIMSIZ BİR BİLİM KURULUNUN POZANTI CEZAEVİNDE TRAVMAYA UĞRAMIŞ ÇOCUKLARI DEĞERLENDİRMESİNE VE TEDAVİ ETMESİNE OLANAK SAĞLANMALIDIR!

psikiyatri.org.tr /

HIZLA BAĞIMSIZ BİR BİLİM KURULUNUN POZANTI CEZAEVİNDE TRAVMAYA UĞRAMIŞ ÇOCUKLARI DEĞERLENDİRMESİNE VE TEDAVİ ETMESİNE OLANAK SAĞLANMALIDIR!

Son günlerde Pozantı cezaevinde yaşanan olaylar üzerine çocukların maruz kaldıkları duygusal, fiziksel ve cinsel şiddetle ilgili paylaşımların medyada yer alması üzerine 28.02.2012 tarihinde Türk Tabipleri Birliği tarafından aralarında Adli Tıp Uzmanları Derneği, Türkiye Psikiyatri Derneği, Türk Psikologlar Derneği ve Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği temsilcilerinden oluşan ve “cezaevlerindeki çocukların fiziksel ve ruhsal sağlık durumlarını ve yaşam koşullarını değerlendirmek üzere  bir uzmanlar  heyetiyle cezaevi ziyareti yapmak ve değerlendirmelerimizi iletmek ve kamuoyu ile paylaşmak”  üzere Adalet Bakanlığı’ndan izin talebinde bulunulmuştur. Ancak şu ana kadar talebimize olumlu veya olumsuz bir yanıt verilmemiştir.

 

Bir çok çocuğun maruz kaldığı bildirilen her türlü  kötü muamele ve şiddet çocukların ruh sağlığında onulmaz yaralara yol açacaktır. Çocukların kaçamayacakları bir durumda tekrar tekrar travmaya maruz kalmaları ve sürekli olarak bu travmaya maruz kalma olasılığının olduğunu bilerek yaşamlarını sürdürmelerinin yetişkin yaşamlarında çok ciddi ruhsal sorunlara ve hastalıklara yol açtığı bilinmektedir. Türkiye genelinde çocukların cezaevlerine yerleştirilmelerinin temel nedeninin cezalandırma değil rehabilitasyon olduğunu kabul eden çağdaş hukuki yaklaşımdan çok uzakta olan cezaevi koşullarının düzeltilmesi için hızla çaba harcanmalıdır. Çocukların evlerinden ailelerinden kilometrelerce uzaktaki ruhsal tedavi ve rehabilitasyon olanaklarının kısıtlı olduğu yeni cezaevlerine taşınması sorunu çözmeyecektir. Travmaya uğramış tüm çocuklar hızla tespit edilmeli, öncelikle güvenlikleri sağlanmalı ve kendilerini güvende hissedecekleri bir ortamda uğradıkları travmanın etkilerini azaltmak için düzenli ve sistemli ruhsal desteğe ulaşmaları sağlanmalıdır.

 

Çok yakın bir zamanda gerçekleşen Van Depremi’nde ilk andan itibaren Türk Tabipleri Birliği ve ruh sağlığı ile ilgili uzmanlık dernekleri tüm devlet kurum ve kuruluşları ile işbirliği yaparak oluşan ruhsal travmanın etkilerini azaltmak için çalışmışlardır ve halen bölgede gönüllü uzmanlarla ruh sağlığı hizmetleri sunmaya devam etmektedirler. Aynı işbirliğinin bu konuda da sağlanmasını, ilgili derneklerin üyelerinin bu konudaki bilimsel birikimine ve tarafsızlığına itibar edilmesini talep ediyoruz. Cezaevi yaşam koşullarının  iyileştirilmesi ve uluslararası standartlara kavuşturulması yolunda  öteden beri uğraş veren Türk Tabipleri Birliği ve alanında bilimsel çalışmalar yürüten uzmanlık dernekleri bir bütün olarak bu sürecin hem çocuklarda hem de toplumumuzda derin hasarlar yaratacağından endişe edilmektedir. Uzmanlık dernekleri olarak konu ile ilgili doğru ve bilimsel değerlendirmelere ihtiyaç olduğundan hareketle bu göreve hazır olduğumuzu ve görev beklediğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz.

 POZANTI CEZAEVİNDEKİ TÜM ÇOCUKLARIN TAKİPÇİSİYİZ!

 

Adli Tıp Uzmanları Derneği YK

Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği YK

Türkiye Psikiyatri Derneği YK

Türk Psikologlar Derneği