TTB UDEK, MECBURİ HİZMET UYGULAMASI: SORULAR VE YANITLARI DÖKÜMANLARI (29.02.2012)

psikiyatri.org.tr /

Saygıdeğer Meslektaşlarımız,
TTB UDEK tarafından üyelerimizle paylaşılmak üzere iletilmiş aşağıdaki haber ve dökümanı bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
TPD MYK
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TTB-UDEK Asistan ve Genç Uzman Hekimler Çalışma Grubu tarafından Hatay Tabip Odası ev sahipliğinde ve işbirliğinde 28-29 Ocak 2012 tarihlerinde Hatay’da yapılan Mecburi Hizmet Zirvesi sürecinde ve sonrasında TTB-UDEK aracılığı ile TTB-Hukuk Bürosuna ulaşan mecburi hizmet ile ilgili sorulara yanıt üretmek ve bu yanıtları hekim kamuoyu ile paylaşabilmek için MECBURİ HİZMET UYGULAMASI: SORULAR VE YANITLARI dokümanı hazırlanmıştır.
 
Konu ile ilgili sorular ve yanıtları dokumanının yanısıra sunum, vb. materyallere http://www.ttb.org.tr/index.php/Haberler/mhizmet-3075.html adresinden ulaşabilirsiniz.
 
http://www.ttb.org.tr/udek/ adresinde de dokumanlar bulunmaktadır.
 

 

Sürece katkı sunan herkesin eline-emeğine sağlık...
 
Saygılarımızla
 
TTB-UDEK
TTB-UDEK AGUH