DR. FÜSUN SAYEK VI. EĞİTİM HASTANELERİ KURULTAYI 16 MART 2012'de yapılacak

psikiyatri.org.tr /

Değerli üyeler,
 
TTB-UDEK ve Istanbul Tabip Odası 16 MART 2012 Cuma günü İstanbul'da Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Cem'i Demiroğlu Oditoryumunda 8.30-17.00 arasında DR. FÜSUN SAYEK VI. EĞİTİM HASTANELERİ KURULTAYInı düzenlemektedir.
 
Bu kurultayda konu 663 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME; UZMANLIK EĞİTİMİNE ETKİLERİdir.
 
Kurultay programına TTB, TTB-UDEK ve İstanbul Tabip Odası web sayfalarından da ulaşabilirsiniz.
http://www.ttb.org.tr/index.php/Guncel/duyuru-3070.html 
 
Katılımınız ve katkılarınız bizler için değerlidir.
 
Saygılarımızla
 
TTB-UDEK Yürütme Kurulu adına,
Dilek Aslan