İTO Tıp Haftası Etkinlikleri'nde Toplum Ruh Sağlığı: Graham Thornicroft

psikiyatri.org.tr /

İstanbul Tabip Odası (İTO)'nın her yıl düzenlediği 14 Mart Tıp Haftası bilimsel etkinlikleri içinde bu yıl psikiyatriye de yer verildi. İTO, Türk Nöropsikiyatri Derneği(TND) ve Türkiye Psikiyatri Derneği'nce ortaklaşa düzenlenen etkinlikler gerçekleştirildi.
 
 İTO TIP HAFTASI ETKİNLİKLERİ'NDE TOPLUM RUH SAĞLIĞI: GRAHAM THORNICROFT
 
 İstanbul Tabip Odası (İTO)'nın her yıl düzenlediği 14 Mart Tıp Haftası bilimsel etkinlikleri içinde bu yıl psikiyatriye de yer verildi. İTO, Türk Nöropsikiyatri Derneği(TND) ve Türkiye Psikiyatri Derneği'nce ortaklaşa düzenlenen etkinlikler gerçekleştirildi. Toplum Ruh Sağlığı örgütlenmesi ve düzenlemeleri konusunda dünyanın önde gelen bilim ve meslek insanlarından biri olan Londra Psikiyatri Enstitüsü Toplum Psikiyatrisi Bölümü başkanı olan Graham Thornicroft bir çalışma grubu ve bir konferans verdi.
 
 12 Mart 2006 Pazar günü İTO Dr. Sevinç Özgüner Toplantı Salonu'nda yapılan "TOPLUM RUH SAĞLIĞI HİZMETLERİ: DÜŞÜNCEDEN UYGULAMAYA" başlıklı çalışma grubuna ülkemizin farklı yerlerinden meslektaşlarımız da katıldı.
 
 13 Mart 2006 Pazartesi günü Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi / Mazhar Osman Uzman Toplantı Salonu'nda yapılan toplantının açış konuşmalarını BRSHH Başhekimi Doç. Dr. Medaim Yanık ve İTO Başkanı Prof. Dr. Gencay Gürsoy yaptı. TÜRKİYE’DE TOPLUM RUH SAĞLIĞI başlıklı panelde, TTB Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu (UDEK) Prof. Dr. Raşit Tükel'in oturum başkanlığında, TPD adına Doç. Dr. Mustafa Sercan "Türkiye’de Mevcut Ruh Sağlığı Hizmetlerinin Durumu" TND adına Doç. Dr. Peykan Gökalp "Türkiye’de Toplum Ruh Sağlığı Hizmetleri / Dünden Bugüne", Prof. Dr. Graham Thornicroft da "Toplum Ruh Sağlığı Hizmetleri Nedir? Nasıl Kurulur?" başlıklı konuşmalarını yaptılar.