Ruhsal Travma ve Afet Psikiyatrisi Eğitimi: VANDEP

psikiyatri.org.tr /

 

VANDEP

VAN – ERCİŞ

SAĞLIK BAKANLIĞI ÇALIŞANLARINI DESTEKLEME VE YETERLİLİK GELİŞTİRME EĞİTİM ETKİNLİĞİ

RUHSAL TRAVMA VE AFET PSİKİYATRİSİ EĞİTİM PROGRAMI I


TC Sağlık Bakanlığı
Türkiye Psikiyatri Derneği
Dünya Sağlık Örgütü
Afetlerde Psikososyal Hizmetler Birliği


Ruhsal travmatik yaşantılar ve afetler sıklıkla ülke gündeminde yer alan önemli olaylardır. Van ve Erciş Depremleri afetlerin önemini bir kez daha ruh sağlığı çalışanlarına hatırlatmıştır. Türkiye Psikiyatri Derneği (TPD) depremin ilk gününden bu yana Afetlerde Psikososyal Hizmetler Birliği (APHB) bünyesinde Van ve Erciş’teki merkezlerde gönüllü desteğini sürdürmüştür. Bu destek Sağlık Bakanlığı ile işbirliği içinde yürütülmüştür. Ayrıca, Sağlık Bakanlığı görevlendirmesi ile gelen TPD üyeleri de bölgede hizmet vermişlerdir.
İLK GÜNDEN BU YANA 200’E YAKIN APHB GÖNÜLLÜSÜ ( 27 TPD ÜYESİ) 7000 DEPREMZEDEYE ULAŞMIŞTIR.
APHB; Türkiye Psikiyatri Derneği, Türkiye Kızılay Derneği, Türk Psikologlar Derneği, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği, Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Derneği, Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği’nin katılımlarıyla oluşturulan bir ruh sağlığı meslek örgütleri birlikteliğidir. APHB bünyesindeki derneklere üye her kişi APHB’nin de doğal üyesidir.
TPD ve APHB, toplumsal travmalar veya afetler yaşanan bölgelerde hizmet ve hizmet sürekliliğini sağlamak dışında, hizmetlerin sürekliliğini sağlayacak bilgi ve deneyim yeterliliğinin oluşturulmasını da amaç edinmektedir.Bu amaçla Sağlık Bakanlığı’nın isteği ve Dünya Sağlık Örgütü’nün desteği ile Van ve Erciş’teki bakanlık çalışanlarına yönelik geniş çaplı bir eğitim ve yeterlilik geliştirme etkinliği başlatılacaktır.Ruhsal Travma ve Afet Psikiyatrisi Eğitimi bu etkinliğin ilk kolunu oluşturmakta ve ağırlıklı olarak psikiyatrları hedeflemektedir. Programın ikinci ve üçüncü kolları yine şubat ve mart aylarında aile hekimleri ve diğer hekimler, psikologlar, hemşireler ile sosyal hizmet uzmanlarına yönelik yapılacaktır.İlk kola APHB üyelerinden TPD ve Türk Psikologlar derneği, diğer kolllara ise başta TPD olmak üzere diğer APHB birimleri eğitici desteği vereceklerdir.
Etkinliğe verdikleri destek nedeniyle Van ve Erciş Sağlık Müdürlükleri ve Ruh Sağlığı Dairesi çalışanlarına ve afet ortamı eğitim ve yeterlilik etkinliklerinin olmazsa olmaz kurucuları Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü yetkililerine ve de verdikleri özverili destek için programın tüm eğiticilerine teşekkürlerimizi sunarız.   

Türkiye Psikiyatri Derneği
 


EĞİTİM PROGRAMI I

3 subat
Çalisana Destek Oturumu
Şahika YÜKSEL

4 Şubat
Genel Kavramlar ve Travmatik Stres Psikopatolojisi
Tamer AKER

11 subat
Ruhsal Travma ve Açıklayıcı Kuramlar;
Norobiyolojik Kuramlar
Rasit Tükel

Psikosoyal Kuramlar
Banu Yılmaz

18 subat
Ruhsal Travma Yaygınlığı;
Travma Sonrası Gelişim
Nuray Karancı

Afetlerde Kadınlar
Afet Sonrası Grup Yaklaşımları
Ufuk Sezgin

25 subat
Ruhsal Travma ve Disosiyasyon
Vedat Sar

3 mart
Ruhsal Travma ve Travmatik Stres Hastalıklarında Risk Etkenleri
Cengiz Kılıç

Afet Sonrası Ruhsal Yardım Yöntemleri
Nedret Öztan

10 mart
Travmatik Stres ve Temel EMDR Bilgisi
Burhanettin Kaya

Zor Olgulara Yaklaşım
Şahika Yuksel

17 mart
Cocuk ve Ergenlerde Afet Sonrası Ruh Sağlığı
Işık Karakaya

Travmatik Stresi Değerlendirme
Tamer Aker, Sedat Işıklı

24 Mart
Travmatik Stresin Psikofarmakolojisi
Oguz Karamustafalioglu, Ümit Tural

30 mart
Ruhsal Travma ve Bilişsel- Davranışçı Yaklaşımlar
Mehmet Sungur, Tamer Aker

31 mart
Travmatik Streste Bilişsel-DavranışçıTerapilerin Kullanımı
Claudia Herbert , Mehmet Sungur, Tamer Aker

Temel Saglık Hizmetlerinde Ruhsal Travmaya Yaklasim (TREP)
Tamer Aker


Not: Program Cumartesi günleri temel alınarak hazırlanmıştır. O haftanın eğitici ve konularının durumuna göre bazı etkinliklerin Cuma akşamından da başlaması söz konusudur. Bu nedenle haftalık olarak kesin gün ve saatler ayrıca duyurulacaktır.

Yer
Rescate Otel Van
İpekyolu Cad. Suphan Mah. Edremit Yolu Üzeri 8. Km. VAN
İletişim ve kayıt:
tpdmerkez@gmail.com
0312 4687497
 

Etkinliklere katılım ücretsizdir.